Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/89

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

78 I—II—IDI—2MARKENS AMT. netop i denne I)er er ved disse tal taget hensyn til straale- brydningen eller refraktionen. Sonnner1—1ollxverv. Vinter-so1l1verv. So1ens opgang. Solens nedga11g. S0l(—ns opgang. solens nedgang. Breddegrad. Timer. Minuter. Timer. Minut(—r. Ti1uer. Minuter. Timer-. Minuter 5 9de 2 4 8 O l 2 8 5 9 3 l 60de 2 37 “ 9 23 9 9 2 51 6 l de 2 2 ti 9 34 9 1 9 2 4 l 62de 2 l2 9“ 48 9 2 28 63de l 57 10 ()3 O 44 2 l6 Allernordligst i amtet ved ti2Ó 45‘ 330“ gaar solen op ved som mersolhverv kl. 2 timer 1 minut om morgenen og ned kl. 9 timer 59 minuter om aftenen, medens den sydligst i amtet paa 59C’ 5O‘9“ staar op kl. 2 timer 39 minuter og gaar ned kl. 9 timer 2l minuter. Den længste dag nordligst i amtet er 19 timer 59 minuter og sydligst i amtet 18 timer 42 minuter. Ved vintersolhverv paa aarets korteste dag gaar solen nord- ligst i amtet paa 620 45‘ 3O“ op kl. 9 timer 41 minuter og ned kl. 2 timer l9 mim1ter, og sydligst i amtet paa 59O 50‘ 9“ gaar solen op kl. 9 timer 7 minuter og ned kl. 2 timer 53 minuter. Den korteste dag er nordligst i amtet 4 timer 38 minuter og sydligst i amtet 5 timer 46 minuter. Efter lov af 29de juni 1894 skal landets normaltid være Greenwichs tid forøget med l time. Følgen heraf er, at man for at finde stedets sande tid maa til landets normaltid lægge et vist antal minuter og omvendt trække fra for at omgjøre stedets tid til normaltid. Da hele Hedemarkens amt ligger mindre end l5Ô østlig for Greenwich, saa er overalt i amtet sand tid mindre end Green- wichs tid forøget med 1 time. Hvis man kjender landets normal- tid, skal man følgelig trække fra denne et vist antal minuter for at finde de enkelte steders sande tid, og omvendt kjender man et steds sande tid, saa maa man lægge et vist antal minuter til for at finde normaltiden. Følgende tal viser-, hvor mange minuter der maa lægges til stedernes (kirkernes) tid for at finde landets normaltid *). Rettelse til fællestiden: Kvikne + l9 minuter. Sollien + l8, Tønset + 17, Lille- E1vedalen + 17, Ringsaker + 17, Tolgen + 16, Øvre R—endalen + 16, Stor-E1vedalen + l6, Ytre Rendalen +15, Stange + 15, Rome- C) I Bratsberg nmts l)eskrivelse, bind I, pag. ö7 linje 17 f. o staar: (Antal minuter, som skal lægges til landets normaltid for at finde stedets tid.» Der skal staa: «Antal minuter, som skal lægges til stedets tid for at finde landets normaltid.1