Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/882

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HISTORII—2. 87l Sorenskriver Muus 1830. Gaardbruger Ringnes l83O. Gaardbruger Svennebye 183O, 1833. Kirkesanger L.Jensen 1833, 1836, 1836—37, 1839, 1842, 1845. Premierløitnant, senere kaptein, Øvergaard l833, 1836, l836 -3v, 1839. Gaardbruger Bredesen (Opset) 1886, l836—37. Gaardruger Fliflet 1836, 1836—37, Gaardbruger Svenkerud 1839, 1842, 1848, 1851. Fhv. løitnant LiitZow 1839, l842, 1845. Lensmand Ringnes 1842, 1845. Residerende kapellan, senere sognepræst, H. L. Bergh l845, 1848, l85l, l854, 1857, l858. Værkseier I. C. Bredesen 1848, 1851. Prokurator, senere sorenskriver, M. H. Kildal l848, 1854, l857, l858, 1859—6O, l865—-66, l868—69. Gaardbruger Arneberg l85l, 1854, 1857, 1858. Gaardbruger, senere kirkesanger, J . Dieseth 1854, l857, 1858. Gaardbruger Trøften l859—-6O, 1862—63, 1864, l865—66. Gaardbruger N. J. Hoel 1859—6O, 1862—63, 1864. Sorenskriver S. C. Strøm 1859 —6O, 1862—63, l864, l8ö5—-—66. Overretssagfører H. Heyerdahl 1862—63, l864. Gaardbruger O. Bredesen 1862—63, 1864, l865—66. Gaardbruger O. O. Nyhuus 1865—-66, 1868—69 (mødte ikke paa grund af sygdom). Værkseier M. Mortensen l868—69, l871, 1872, “l873, l874, l875, l876, l877, 1878, 1879, 188O, l881, 1882, 1883, 1884,1885. Gaardbruger Sæhlie 1868—69, 187l, 1872, 1873, 1874, l875, 1876, l877, l878, l879. Overretssagfører SchultZe l868—69, l871, 1872, dødei l873. Gaardbruger Norderhoug (mødte som suppleant 1868—69) l87l, l872, 1873, l874, l875, 1876. Kirkesanger Reitau l87l, 1872, død i l872. Gaardbruger M. Gundersen (mødte som “suppleant 1872, l873) 1874, l875, 1876. Gaardbruger A. Jensen mødte som suppleant l873. Sorenskriver Norgreen l874, 1875, l876. Gaardbruger O. E. Hjelmstad l877, 1878, l879, 1880, l881, 1882, l883, 1884, l885. Premierløitnant, senere kaptein, A. Jacobsen 1877, 1878, 1879, 188O, l881, 1882, 1883, l884, 1885. Gaardbruger Hektoe11 1877, 1878, 1879, l88O, 188l, l882, l883, 1884, l885, 1886, 1887, 1888. Gaardbruger Glestad l88O, 1881, l882, l883, 1884, 1885,