Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/881

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

870 HEDEMARKENs AMT. 20de mai 1821. Han var amtmand fra 1781—l789. Han for- flyttedes efter kongelig ordre paa grund af klage fra bønderne i Hedemarken over, at han ved lensmændene fordrede korngaver af dem. Embedets gage var da 8OO rdr. Andreas Hoge var amtmand fra 1789—1802; han blev ud- nævnt 1Ode juni 1789, og gagen var da 8000 rd1. Han fik af- sked 17de februar 1802 paa grund af efterladenhed i erklæringers afgivelse; han døde 18de december 1817. NiColay Emanuel de Thyge.s-en var amtmand fra 1802—1804, da han forflyttedes som Stiftamtmand til Kristiansand. Claus Bendeke var amtmand fra 1804—1816; han truedes ved resolution af 26de Oktober 1813 med remotion, hvis han ikke inden 6 maaneder bragte al Sin forsømmelse i orden. Han var i 1814 eidsvoldsmand. LauritZ Weidemann var amtmand fra 8dje februar l817 til 23de august 1821, da han udnævntes til —amtmandi Kristians amt. F. H, Heidema1m blev udnævnt 23de august 1821 og fik af- sked 7de mai 1849. A. C. MaHthey fra l5de august 1849 til 21de april 1856, da han forflyttedes L. R. Kyhn udnævntes til amtmand 12te juni l856, blev til- lige Stiftamtmand 27de februar 1864 i det nyoprettede Hamar stift. Han døde i sit embede paa Hamar 23de februar l89O. O. Mør(?h var Stiftamtmand fra 1890 til sin død 4de sep- tember 1897. Gregers Gram blev udnævnt til Stiftamtmand i l898. Storthingsmænd ji-a Hedemarkms am-t: Ingeniørkaptein R—æder 1814, 1815—16. 0verretsprokurator A. ArntZen 1814. Skibsfører A. Steen 1814. (Mødte ikke paa grund af sygdom.3 Gaardbruger Bjølset 1814. Sognepræst Weidemann mødte som suppleant 18l4. Gaardbruger Ilsaas 1815—16. Gaarbruger H. Hoe1 l815—16 (valget forkastet). Lensmand T. Strand 18lð-l6. Premier1øitnant Hoe1 1818, 1821—22, som suppleant 1833. Gaardbruger Saxluud (Suppleant 1815—l6), 1818, 1827—28. Prokurator Jarmann l818. Gaardbruger Bolstad l821—-22, 1824. Gaardbruger Aaset 1821—22. Lensmand Evenstad l824, 1833 (mødte ikke 1833l. Gaardbruger Kongsgaard 1824. Sorenskriver ArntZen 1827, 1828. Amtmand Heidemann 1827—28.