Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/872

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HISTORIE. 86I angi-eb paa fienden ved Ausbølaaeu, samtidig med at et par kom- panier af søndenfjeldske tropper kastedes over Glommen for at demonstrere mod den fiendtlige brigades hovedstyrke ved Raa-stad og Lier. Angrebet skulde foregaa kl. l1 om formiddagen og ud- føres paa følgende maade: 0berstløitnant Ræder skulde med hovedstyrken ad nogle skogveie gaa opover til Digersjøen og her paa en dæmning over Ausbølaaen tage de fiendtlige forskandsniuger i ryggen. Hans øvrige styrke skulde langs Vingersjøens østbred rykke frem mod den fiendtlige forskandsning ved Skandsgaarden, som kaptein Elias Nægler med sin grenaderdivision skulde angribe i fronten, medens Jiirgensen med lærdølerne og en grenaderdivision tog den i flanken. Ræder tog feil af veien og kom istedetfor til dammen ved Digersjøen til den fiendtlige forskandsning nær Mobæk. Tre gange kastedes Ræder tilbage. Heldigere faldt de angreb ud, som foretoges paa andre hold. Løitnant Gill med det aamotske og vingerske kompani gik nedenfor Kongsvinger over elven og kastede de svenske forposter tilbage paa hovedstyrken ved Raastad og Lier. Næglers og Jiirgensens angreb paa det isolerede Værk ved Skandsgaa1—den løb ogsaa heldig af; besætningen trak bort, af- kastede broen ved Ovra efter sig og besatte forskandsninger11e paa -den anden side. Den erobrede skandse blev ødelagt. De forsøg, som nordmændene gjorde paa at vade over den stærkt opsvul- mende aa, mislykkedes, og man kom ikke her længere end til -en ildgivning fra begge sider, der vedvarede i 4 timer. Kampen ved Mobæk havde kostet nordmændene 37 døde og saarede; svenskernes tab var omtrent af samme størrelse. Angrebet mislykkedes, dels fordi det udførtes med for liden 1styrke, kun ca. 75O mand fordelt i 3 kolonner, mod et par tusen mand i forskandsede stillinger; hertil kom flom i elvene. Dette kaldes affæren ved Skand“9gaarden og Mobæk eller slaget paa Jar(1n, 18de mai 1808. 24de mai l808 foregik et overfald paa .Ierp.s-et i Vestmarken, hvilket har gjort lærdølerne bekjendt Fra Schwerins brigade var der bag venstre flanke af Lejon- 1stedts retrætlinje bleven fremskudt flere posteringer, hvoraf et kompani upplänninger havde slaaet sig ned paa gaardene Jerpset, Ødegaar(len og Harestad. At allarmere denne overdroges lærdølerne under kaptein .]Ï1Irg(Þn.C;(m. Jiirgensen gik den 23de mai med sit kompani lærdøler og en afdeling af aamotske skiløberkompani under kommando af løitnant Jørgen Fredrik Spør(“k fra Speta1skroken ved Glo1nmen. Efter et par dages marsch over aaserne Og med bonden Trond