Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/871

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

86O HEDEMARKENS AMT. bakken paa issvullen forvred Sadolin ankelen, og han tabte under kampen tredjeparten af sit kompani. Da kaptein Matern hørte, at det blev saa stille paa nord- mændenes høire flanke, lod han sagen undersøge, og da han fandt- stillingen ubesat, tog han den i besiddelse og rykkede op paa en høide, hvorfra det omliggende terræn beherskedes, ogsaa en del af tilbagetogslinjen til Kongsvinger. Samtidig hermed stormedes i fronten det fremskudte Værk ved hovedveien af upplänningerne under major Hård. Nordmændene trak sig tilbage til Lierhusene, mod hvilke svenskerne nu avancerede, paa samme tid som major Cederstrøms og kaptein Liljestrøms afdelinger var begyndt— at klatre opover skraaningerne i stillingens venstre f“lanke. KreutZ foretog da et tilba-getog uden synderlig orden, da Matern fra høiden beherskede tilbagetogslinjen. I)et gik dog ikke over til flugt, og nordmændene førte med sig alt sit materiel med undtagelse af en kanon, en krudtkjærre og nogle geværer. Sven- skerne fortsatte forfølge1sen til pladsen Raastad, midtveis mellem Lier og Kongsvinger Nordmændenes tab var ]OO mand døde, sa-arede og fa11ger, medens fiendens kun var 70 mand døde og saarede, deriblandt 8 officerer. . Nederlaget skyldes væsentlig oberst de Seue paa Ko11gsvinger, der ikke sendte ammunition. Brigaden Lejonstedt var bleven staaende med hovedstyrken ved Raastad og med forposterne fremskudte til Glommen, hvor- hos broen ved 0vra paa østsiden af Vingersjøen var bleven besat. Lejonstedt hævdede de vundne stillinger paa en enkelt undtagelse nær, idet major KreutZ med et kompani den 22de april om mor- genen satte sig i besiddelse af Kurud, der laa yderst paa den svenske forpostlinjes venstre fløi. Staffeldt med hans mandskab fra Solør blev trukken ned til Kongsvinger og brigaden de Seue underlagt hans kommando. Før opbruddet fra Solør forenede bataljonen Sommerschield af 1ste trondhjemske regiment, der tidligere havde staaet ved Reros, sig med ham. Staffeldts styrke løb nu op til 3000 mand. Lejonstedts bri- gade mellem Raastad og Lier trættedes ved idelige allarmeringer. Mest udsat var fiendens høire flanke, der paa østsiden af Vinger- sjøen støttede sig til Ausbølaaen eller Digeraaen, der paa grund af den stærke 1iom, som i disse dage indtraf, ikke kunde pas- seres uden ved Skin11arbøl, 0vra— og Mobæk. Svenskerne an- lagde forskandsninger paa disse tre steder og ved Skandsgaarden. Staffeldt be0rdrede den 18de mai Ræder med to grenader- (1ivisioner og skarpskytterdivisionen af 2det trondhjemske regi- ment, Jiirgensens 1ærdøler, to skiløberkompanier og en grenader- division af Mii]lers bataIjon af 1ste akershuske regiment til