Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/847

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

836 HEDEMARKENS A1»1T. -I 1226, efter kampen mod ribbungerne vestenfor Aker, nær Oslo, drog kong Haakon opover til Mjøsen mod ribbungerne. Uden skibe kunde han intet udrette mod disse, som havde Helge- -øen inde og beherskede Mjøsen. Kongen lod da ikke færre end 33 skibe slæbe fra Oslo over til Øieren og videre til Vormen, og 13 skibe blev draget op ad Glommen forbi Sarpen og Mørk- fossen. Kongen drog selv op i Mjøsen med hele sin styrke. Saasnart ribbungerne saa kongens flaade nærme sig, styrede de ind til Gjøvik og flygtede op i Hunsbygden, medens kongen bemægtigede sig deres skibe med en mængde levnetsmidler og meget- Vandet bytte. Derpaa drog kongen til Hamar, hvor endnu mange ribbunger laa syge af de saar, de havde faaet ved Aker. Kongen skjænkede dem alle sammen livet. Oplandene var nu ganske rensede for fiender, og kongen kunde indsætte —sysselmænd. Han efterlod alle sine skibe i Mjøsen under bevogtning af sysselmændene Guthorm þ)onk, hans egen frænde, og Arne paa Hole, og drog tilbage til Oslo. Ribbungerne spillede endnu engang i aaret l226 mester paa Oplandene, hvorfra de nylig var blevet forjaget.Þ De havde slæbt skibe lige fra sEidskogen til Mjøsen, det vil vel sige fra Venern i Sverige til Glavsfjorden og Elgaafjorden og derfra med benyttelse af Vrangselvens vasdrag og Vinger-sjøen til Glom- men samt videre ned ad denne og op ad Vormen. De var komne uforvarende paa de kongelige sysselmænd, der laa paa Helgeøen for at passe paa skibene; de omringede huset, hvor de opholdt sig og fældede dem med den største del af deres folk, hvorefter de bemægtigede sig alle fartøier, saavel i Mjøsen som de øvrige sjøer, og de skrækslagne bønder havde overgivet landet i deres vold, saa at de nu var herrer over alle Oplandene. Ribbungerne paa Oplandene holdt sig en tid samlede i Mjøsen, sandsynligvis paa Helgeøen, og drog alle de fartøier til sig, de kunde faa fat paa. Kongen lod drage 25 fartøier fra Oslo over til Øieren, og fulgte selv med, idet han lod Ambjørn Jenssøn og lendermændene i Borgesyssel tilsige at gjøre det samme fra deres kant, hvilket ogsaa skede, saa at hele flaaden samledes i Øieren. Da ribbungeme var draget østover, blev skibene draget over det saakaldte Fundeid og videre op ad Glommen. Da man var kommen til gaarden Fala (nu Fulu i Strøm sogn i Odalen), blev det meldt, at ribbungernes var paa Vinger. Kongen lod da skibene blive liggende, og gik langs nordsiden af elven med hovedstyrken til Vinger for at opsøge fienden. Kongen kom opover lige for Vinger kirke*). Ribbungerne gav sig til at ro udefter elven langs Û) BB1’8Í—I1l1lg(3I1 om farten op og ned Glom1nen er noget uklar i sagaen Vinger kirke laa dengang østenfor elven.