Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/840

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HlS‘I’ORIE. 829 handelssted (kaupang“)) paa Hamar, synes at kunne sluttes deraf, at Hamar biskopsstol i pave Anastasius’s bulle af 1l54 kaldes epikcopatus Hamar(§opiensis, d. e. biskopsstolen i Hamar kaupang. Endnu høiere alder for Hamar som kjøbstad er antydet ved et mærkeligt fund af myntsorter, som blev gjort paa Helgelandsmoen paa Ringerike i juni 1892 af rekruter, som foretog en øvelse i skandse- gravning ved elvebredden. En halv meter nede i gruset stødte de paa noget over 200 mynter fra middelalderen, omtrent halv- delen var norske og af en af Harald haardraade indført type. Tre af disse af 12 lødigt sølv, sammen vægtige kun 2.58 gram, har paa adversen HARALDR REX og paa reversen OLAFR. A. HAMARKAUPANGRI eller paa den ene side: kong Harald og paa den anden: Olav paa Hamar kjøbstad. Mynterne er efter dette prægede af myntmesteren Olav i Hamar i Harald haard- raades regjeringstid (1046—-106ö). Til den første biskop i Hamar indsattes den fra Grønland tilbagevendte Arnald. Domkirken i Hamar, hvoraf der findes ruiner, og hvis bygningsstil er den, der endnu paa enkelte steder herskede i middelalderen i det 12te aarhundrede, er rimeligvis paabegyndt af ham. Da Haakon, kong Sigurds søn (kaldet herdebred), 1O aar gammel blev høvding over den flok, som havde fulgt kong Øystein, og havde faaet kongenavn (1157), var med ham Sigurd, søn af Haavard hauld af RøWir (Rør i Ringsaker). Sigurd af Røir var med i kampene mod Gregorius Dagsøn, saaledes i slaget ved Konghelle (1159). Da kong Haakon herdebred i 1161 var i Trondhjem, gav han Sigurd af Røir jarldømme. Markus paa Skog i Brøttum sogn i Ringsaker-, en frænde a-f Sigurd jarl, fostrede kong Sigurd Munds søn, som ogsaa hed Sigurd. Oplændingerne tog Sigurd til konge (efter Haakon herdebred) efter raad af Sigurd jarl og de andre l1øvdinger, som havde fulgt kong Haakon, og de havde da endnu en stor styrke. Flekken reiste ofte delt i to, og den fór mest over Oplandene, men stundom ned i Viken. Efter Markus fra Skog kaldtes de helst Markusmændene. Sigurd blev halshugget udenfor Gravdal nær Bergen, men Markus blev hængt med en anden mand paa Kvarvsnes, ligeledes nær Bergen (1163). Den flok, som havde fulgt dem, splittedes da. Fra kong S1;erres tid til 1397.“ Før sit møisommelige tog gjennem Sverige til Trondhjem i 1177 drog Sverre gjennem Eid- skogen, og der mønstrede han sin flok, og den var da smeltet sammen t-il 70 mand. Han vendte derfor om og tilbragte paa- sken hos en præst i Vermland. Atter senere i l177 drog Sverre fra Orkedalen over fjeldet