Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/833

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

822 I—IEDEMARKENS AMT. som, saaledes som nævnt, tilligemed sine brødre havde faaet Hedemarken og Gudbrandsdalen Blandt begivenheder paa Hedemarken i Harald Graafelds tid kan nævnes Haakon .]arZ—S færd did; da han kom til Hede- marken, mødte han kong Trygv.“e ()lac.=s(m og kong Gudrød Bjørn- son og tillige ])ale-Gu(lbr(md. De talte hemmelig med hinanden; men det— kom op, at de havde forbundet sig til at være hin- andens venner. Dette tjente kun til at fremskynde Trygves og Gu(lrøds død. Thi deres fiender, Gunnhild og hendes søn11er, blev mere mistænkelige og gjættede paa, hvad der vist ogsaa var rigtigt, at de fire høvdingers forbund gik ud paa at skille dem ved land og rige. Efter mange Overlægninger mellem moder og sønner blev de enige, og det lykkedes dem ved list at skille baade Trygve og Gudrød med livet (963). Fra Olav Trygv(1s1ms barndom har Snorre en beretniug, som er henlagt t-il Hedemarken. Om Trygve Olavsøns enke, Astrid, heder det nemlig, at hun kom med sin nyfø(lte søn Olav Trygvesøn til Skaane under sin flugt for dronning Gunnhild i 869. Da Stange i hin tid kaldtes Skaun, er Snorres beretning henlagt did. Sørum herred paa- Romerike hed imidlertid ogsaa Skaun. Astrid var først hos sin far, Eirik Rjo(laskalla, paa 0prosta()ir, som er Obrestad paa Jæderen, hvilken gaard imidlertid i sagaen tænkes at ligge paa Oplandene. Det heder nemlig i sagaen, at Astrid med Olav flygtede fra Oprostaðir, da der endnu var meget af natten igjen, og de kom næste dag henimod kvælden til et herred, som heder Skaun; paa en stor gaard der bad de om na-ttely for sig, idet de skjulte sit navn, og de havde tarvelige klæder. Hverken til Skaun paa Hedemarken (Stange) eller til Skaun paa Romerike kan man komme fra 0brestad paa en nat og en da.g. Det synes, som berørt, at Snorre har tænkt sig 0brestad liggende paa Oplandene. Bonden paa hin gaard i Skaun .hed Bjørn Eiterk1:(—isa og var en rig, men haard man(l, som drev dem bort, men de kom samme kvæld til en anden gaard i nærheden, som hed ViZkar. Thorstein, bonden der, gav dem herberge og god hjælp for natten. Denne gaard ViZkar kjendes ikke; det er antaget, at der skal staa I“’iðir, som er det gamle navn paa gaarden Vie. Nordvie i Stange. Da Gunnhilds udsendinger kom til Skaun, raadede Thorstein Astrid til at skjule sig mellem rørene paa en sivbegroet holme i et vand, maaske Mjøsen. Man har gjættet paa, at skjulestedet var nogle holmer i Aakersviken, en bugt af Mjøsen, og ligesaa har man gjættet paa en i flomtiden af Svartelven oversvømmet myr-,