Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/813

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

802 HEDEMARKENS AMT. Disse fund er fordelt saaledes paa fogder-ierne: OWW“ ”“ W ”““?“l O  ; O l O i O O Fogderier. W8tenalderen. sags-“ «‘E“§åj,?Ë“’“ * Yng.§1gË1n“ T11sun1uæ-

 O O Om aa A   O O O l O „n;„„„„—;.

non“ V—Vers ËỲ* W ei l B O Hedemarkcn. . . . L 57 —l 67 l 253 å 381 Vinger og Odalen . “ 36 l 2 O 11 ? 5O Solør ........ 24 & 1 Ð 1 g 27 P 53 Sendre Østerdalen . . lå l r 1 I 29 P 46 Nordre Østerdalen . . 4 O 1 I 3 “ 42 I 6O n„n O O I n aa r„„;—„a n nnd O O O Tilsammen 136 8 [ 74 l 362 580 Hertil kommer l2 fund, 4 fra stenalde1—en og 8 fra den yngre jernalder, om hvilke man ved, at de er gjort inden amtet, uden at man kjender stedet Hvorledes disse tal forde1er sig paa de enkelte herreder, viser følgende tabel. Antal jbmd i H(1demarkens amt. Herrederne. O Stena1der. Btmg,(;Ê— Æl(gå(.;11Êm-, xn§îåe’§.(:ru— ï Tilsammen. Ringsaker . . O 2O ] O l 15 38 a 73 Nes . . . . . 7 ỳ O l —l ] 26 37 F11111cs . . . N S; O V o V s V 11 Vang . . . . ln 5 l O 1 T O:35 l —17 beilen . . W 2 O 26 O 81 ɔ 109 Romedal . . . 6 l 3 l 19 W 29 Stange .... 14 r:3 12 I 46 75 Søndre Odalen . . 19 a 1 l 8 29 Nordre Odalen . . 1O O O l 2 O 12 Vinger ..... å O O l l O ]Ei(lskogen . . . 2 O 1 l O “ 3 Brandval . 4 O O l 2 6 Gr11e . ]:3 l 1 W 14 O 29 Hof .:3 l O O J 1O 13 Aasnes . 3 l O O n 1 —l Vaaler . l O O l O l Elverum . 2 O O 6 8 Tryssil . . . S l 1 l 4 l4

xax110t .... 2 O O å 17 l9

Stor-Elvedalen . 3 O O 2 — —) Sollien ..... O O O O — O O Ytre Rendalen . O O 1 l 1O l1 Øvre Re1idalen — O O l l7 18 l‘ille-Elvedalen . 2 O O O 2 —t Tønset .... O O O n l 1 ’l’olgen . O O O l 1 1 1(V11(11c . a l 1 1 Y 11 V is I amtc1; .... 4 n O i O l s V 12 Tilsamn1en ɔ 14O 8 74 370 l 592