Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/810

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HoMMUNAL HUsHoI.1)N1NG. 799 Fordelt paa distrikterne er saaledes gjennemsnittet for de tre aar: I Hedemarken: l 877 understøttede hovedpersoner. Deraf 1 O13 enslige personer, hvoraf 1l2 børn, og saaledes 901 voksne og 864 familieforsørgere, hvoraf 2O0 piger med børn. I Vinger og Odalen: l l89 understøttede hovedpersoner. Deraf 568 enslige personer, hvoraf 44 børn, og saaledes 524 voksne og 621 familieforsørgere, hvoraf 98 piger med børn. I Solør-: l 163 understøttede hovedpersoner. Deraf 508 ens- lige persons-r, hvoraf 38 børn, og saaledes 47 O voksne og 655 fami- lieforsørgere, hvoraf 151 piger med børn. I Søndre Østerdalen .— lO16 understøttede hovedpersoner. Deraf 4l0 enslige personer, hvoraf 41 børn, og saaledes 369 voksne personer og 606 familieforsørgere, hvoraf l00 piger med børn. I Nordre Østerdalen: 486 understøttede hovedpersoner. Deraf 220 enslige personer, hvoraf 16 børn, og altsaa 204 voksne per- soner og 266 familieforsørgere, hvoraf 32 piger med børn. I Hamar .— 169 understøttede hovedpersoner. Deraf 64 ens- lige personer, hvoraf 4 børn, og saaledes 60 voksne personer og l05 familieforsørgere, hvoraf 31 piger med børn. I Kongsvinger: 64 understøttede hovedpersoner. Deraf 46 ens- lige personer, hvoraf 3 børn, og saaledes 43 voksne personer og l8 familieforsørgere, hvoraf 6 piger med børn. De understøttede hovedpersoners og bipersoners samlede antal er som regel mere end 2V2 gange hovedpersonernes antal, hvilket maa erindres, naar der kun anføres antallet af understøttede hovedpersoner. I l891 var antallet af understøttede hovedpersoner i riget 73364 (37 pr. 1000) og af bipersoner 92 l74, tilsammen 165 538 understøttede fattige, hvilket er 83 pr. 1000 af landets folkemængde. Mere end 8 pct. eller omtrent hver l2te person af landets folkemængde nyder fattigunderstøttelse. Den samlede fattigunderstøttelses udgifters nettobeløb for riget gik, ifølge «Statistisk Aarbog», op til: “ I l889 kr. 5 984 O66 og udgifterne for hver hovedperson kr. 77.00. — 1890 6 168 508 84.00 — 1891 6 227 436 83.00 — l892 6 653 022 87.00 — 1893 6 746 14O 85.00 — 1894 6 842 473 87.00 — l895 7 302 632 94.00 — l896 7 25l 877 92.00 — 1897 7 264 OO8 93.00 — l898 7 518 987 97.00