Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/803

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

792 . HP:nEMAHKENS AMT. 2 586 børn deltog i folkeskolens-frivillige undervisning. Antal børn, som i de faste skolekredse havde længere vei til skolestedet end 3 km., var 2787. Summen af alle skolesøgende børns lovbefalede skoledage var 1 436 057, deraf forsømtes ll6 659, 49 627 paa grund af sygdom, 30 643 af anden gyldig grund, 36 389 uden gyldig grund. Antallet af alle undervisningsberettigede, skolesøgende børns lovbefalede skoledage bliver i 1895 i middeltal omtrent 67.6 dage paa hvert skolebarn. ’ Gjennemsnitlig har forsømmelserne — efter de officielle tal — været 5.5 dage for hvert barn eller i det hele 8.1 pct. I folkeskolens tjeneste var i l895 284 lærere og 142 lærer- inder i fuldstændig post. Disse læreres og lærerinders samlede antal skoleuger efter skoleplanen var 13388— lovbefalede og 456 frivillige. Antal lærere, som havde skolevæsenet tilhørende familiebolig, var 133 med jordvei og 77 uden jordvei. i61 lærere var tillige kirkesangere. I 1897 var amtets landdistrikt delt i 347 skoIekredse med ialt 20 796 undervisningsberettigede børn; det antal børn, som ved aa-rets udgang undervistes i faste skoler var 19687 eller om- kring 94.66 pct. “ I omgangsskoler undervistes ingen. Antallet af alle undervisningsberettigede, skolesøgende børns lovbefalede skoledage bliver i 1897 i middeltal omtrent 70.5 dage paa hvert barn. Gjennemsnitlig har forsømmelserne været 4.7 dage for hvert barn eller i det hele omtrent 6.67 pct. I Hedemarken var forsømmelserne gjennemsnitlig 6.57 pct., i Vinger og Odalen 6.:33 pct., i Solør 8.6 pct., i Søndre Øster- dalen 6.12 pct. og i Nordre Østerdalen gjennemsnitlig 5.65 pct. I folkeskolens tjeneste var i 1897 29O lærere og 144 lærer- inder. Disse læreres og lærerinders samlede antal skoleuger efter skoleplanen var i l897 13 79O lovbefalede og 42O frivillige. Heri-e(lska.9se)—nes og k)’6(Y.S“(’Y((3S u(lgijter til .folkeskol(1n i amtet var i 1893. 1895. 1897. Kr. Kr. Kr. Løuninger til lærere og lærerinder . l54 843 17l 219 184 086 Kostholdsgodtgjørelse ..... 78 132 82 84O 87 773 Indkjøb af lærerjord . . 422 2 2l5 4 494 Til skolehuse .... . l02 397 1O0 358 lO6 343 Leie af lokaler .... . 14 422 12 O42 ]O 734 Læremidler og inventar .... l4 3l2 l8 862 1l 733 Overføres ii364 528 382536 405l63