Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/785

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

774 HP:nEMAR1(ENs Au-r. I 1s96. I 19oo Hedemarken . . . 203 268 Vinger og ()dalen. . 191 228 Solør . O .... . 224 266 Søndre Østerdalen . . 180 233 Nordre Østerdalen . . 156 20O Amtet ..... . 187 235 TelegI’fif Og telef011. De fra Kristiania udgaaende telegraf og telefonforbindelser, der er førte i nordlig retning over Lille- strøm og Minne, gaar med 4 te1egraf— og 3 dobbelte telefon- ledninger langs veien paa østsiden af Mjøsen gjennem Stange herred til Stange, hvorfra jernbanelinjen følges til Hamar, hvor der er telegraf— og rigstelefonstation. Fra Hamar fortsætter telegrafledningerne og 2 af telefonled- ningerne i nordvestlig retning langs veien gjennem F urnes og Rings- aker herreder, forbi bunden af Furnesfjorden og Ringsaker kirke og videre langs veien paa østsiden af Mjøsen til Lillehammer, hvorfra en telegrafledning fortsætter til Trondhjem, en til Molde og Kristiansund og en over Gjøvik til Valdres. Ledningens længde er . . . 9O.125 km. Telegraftraadenes længde er . 36O.50O — Telefontraadenes 1ǽngde er . 437.44O — Fra Hamar udgaar en dobbelt telefonledning mod øst og en mod vest. Den mod øst følger jernbanen gjennem Vang, Løiten og Elverum herreder til Elverum, hvor der er rigstelefonstation. Ledningens længde er 32.000 km. Traadenes længde er 64.000 km. Telefonledningen fra Hamar mod vest følger jernbanen gjen- nem Furnes herred til Furuberget, gaar i kabel paa 4.458 km. over Furnesfjorden til Snipsand, hvorfra den er ført i sydlig ret- ning et par kilometer og følger saa hovedveien over Neshalvøen til Smedstuen, hvorfra den i kabel fortsætter til Gjøvik. Ledningens længde er 21.780 km. Traadenes længde er 43.56O km. En telegraf1edning og 2 dobbelte telefonledninger, der følger de førnævnte ledninger fra Kristiania til Li1lestrøm, bøier her af mod øst og gaar “paa Kongsvingerbanens stolperække gjen- nem Søndre Odalen herred til Skarnes, hvor der er rigstelefon- station, og fortsætter videre paa samme sto1perække gjennem Søndre Odalen og Vinger herreder til Kongsvinger rigstelefon- station. Her ender den ene telefonledning, medens den anden