Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/771

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

76O HEDEMARKENS AMT. Hedemarkens amt, gaar forbi Hamar, gjennem Furnes til bunden af Furnesfjorden i Ringsaker, hvor den efter en bøining mod syd Svinger i nordvestlig retning henimod Ringsaker kirke og fortsætter derpaa langs Mjøsens østside, i det hovedsagelige lige1øbende med jernbanen, gjennem Brøttum til “Faaberg i Kristians amt. Ved Her-Sau i Ringsaker udgaar en sidevei til Nes kirke ved Mjøsen. Af dette veisystem er følgende arbeider udført med bidrag af statsmidler: . L Kl(äften-Hamar-. Bevilgning i 1866 og 1869. Arbeidet udførtes 1869—187O. Kjørebredden er 7 alen. O Vt V“ t V V

n1c(1xuc1. i smc11.; Disu‘lktet. —1 Lfi11EG.

“ Ý VY’—ËÎq;—-m.—ÎÌ—†“: t-.—-; ; *t†—v. .;kt „Ît V V: “ t W V E xx, E Ex. I e x1—. l 1(111. Bl’0(§l1 . . . . . g er 34s.ɔc 44 898.as Y 22 449.ue j Veianlsegget . . . l 29 214.1s 1 2l 910.fi0 ü 7303.ss I 6.1 e sen T i e e e Sum l 96 562.4s I 66 809.1s å 29 752.s-1 6.—: 2. Hamar-Brumundbro. BcVî1g11111g 1 1s83, 1886, 1887 Og 1887. “ Anlægget inden Hamar udførtes 1886—1888 ved kommunens foranstaltning. Veibredden er 5.75 m. . i d Y i l V J r M’edgaaet. ] Sff3fit611. 1)1cu-mcc. E r.æ1xguc. Hr. I Hr. xx. Þ xm. Inden I—iamar. . . l 15ö00.00 — 7250.o0 l 825O.o0 “ le I1l(îGl] Vang . . .; 123090.xs I 82.060.an g 41030—1l n —’ Sum I 1ss;39o.;;ǫ1 J 89 310.2ä 49 2so.1ɔ 1a.1 33. Haxmiken-.]ens1u bro-Ring jernbanestafion. Bevilgning i 189O, l1891, 1893, 1894 og 1895. Arbeidet udførtes 1892—1896. Kjørebredden er 4.5 m.

Hcc1Þxa.acc. ’ smc11. Distriktet l r.æ11gc1c. Kr. l Kr. Kr. l Kn1. 2l8 999.—:2 W 147 866.4s I 71 133.2—S P 21.x