Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/769

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

758 I—IEDEMARKENS AMT. . Rute HI. Aabogen jernbanestation-Holmen Bevilning i 1877, 1886, 1887 og 1888. Medgnet. Stnten. Distriktet Længde “ ËΓ“““ V W Î;ZΓ W “—d J—W ““Ï1iÊ1Î V 135 034.o-: 90 022.n I 45 01I.ss I l5.x Rute IV. Rigsgrændsen-—Tryssil-Fæmundens sydende med arm til rigsgræn(lsen mod Idre. Fra rigsgrændsen ved Långflon er der for tiden under ar- beide en hovedvei, der fører nordover til Nybergsund. Herfra gaar gjennem Tryssil hovedbygd en l(jørbar vei til Jordet; her stødes sammen med rute I B, hvorpaa f0rtsættes langs Tryssil- elven til Heggeriset, hvorfra der er kjørevei videre nordover gjen- nem Engerdalen til Fæmundens sydende. I nærheden af Drevsje kapel udgaar en arm østover langs Vurrusjøens nordre bred til rigsgrændsen ved røs nr. 138. — Paa denne rute er følgende arbeider udført af Statens veivæsen: 1. Fæmundm— rigsgrændsen. Bevilgningi 1887. Strækningen rigsgrændsen-Fæmunden oparbeidedes 1887— 1889 som kontraktanlæg. Kjørebredden er 4 m.

. — Medgaaet. Staten Længde ‘?’‘...1d’—A m —“ ỳ“ —I ỳ“;.* ’—† “ FY †—; i“* m-Î*[m “ Kr. n Kr. i Km. 22 3ö7.—H 22 357.—:; I 14.a . 3. Dr-et-sjø kapel-Heggeriset. Bevilgning i 189O og 1891.

Medguaet. G Staten. Distriktet g Længde. “““kå. d y [d “x1—. “ ““ d d xPÏ““ † d V“í(1à1Î d 40 2e2..1 g sa ÖÖ2.ɔ1 os 7I0.1o 1 28.s i 3. Heggeri-set-.]ordet (paabegyndelse). Bevilgning i 1895, 1896, 1897, l898, 1899, 190O og 1901. Veiens projekterede længde er 31.5 km. 0verslagssummen er kr. 143150.00.