Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/762

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Hom1UN11(AT1oNsnu)1.EH. 75 I W B Medgaaet. . Staten. Distriktet Længde. Ex-. 1 Kr. Kr. x1x1. J 10 000.o0 E 5ð 000.0o öÖ 000.oo I7.s Rute I B. Rom jernbanestatio-n-Jo)—det i Tryssil. Med bidrag af statsmidler er her bygget: 1. Renabroen med tilstødende veie Bevilgningi 1886, 1887, 1888, 1889 og 1890. Arbeidet udførtes 1886—1891. Broen over Glommen bestaar i 1 spænd paa 105 m. og broen over Rena i 2 spænd a 4O m. Kjørebredden er 4.0 m., med undtagelse af broen over Glommen, hvor den er 4.8 m. Medgaaet Staten Distriktet. Længde. x.. V x.. D Ý x.. D [ 1åI1J.ii 232 476.e1 I lå-I 984.6l g 77 492.ao i 2.o M .8. Flaaf(1støen-Bakken. Bevilgning i 188O. Arbeidet udførtes i 1882—1884. Kjørebredden er 3.75 m. ncc1g1111cc. I stfitB11. 1)1äu-11xxc1. I.æug(1c. e D m— L Ve — — . n-n. Kr. I Kr. Kr. I(m. 42 0l5.os I 2l 007.s4 2I 0O7.a4 19.—S 3. Bakken-Jo)—det med arm mod Nordre Tør-aasen (Paabegyndelse.) Bevi1gningi 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 190O og 1901. Dette anlæg er anslaaet til kr. 181920.00. „—— e I — e i md§§(§§§§î,î,2.; smcx1. 1)m1—1km. W I.æ11g(1c. “ d A xx. W D K—D V—W “ xJ*““W *Î:;Î “ R 134 600.oo 107 680.oo 26 920.oo 26.o1) ’) AnIæggets 1ængde vil blive ca. 35.2 km., hvoraf armen mod Nordre Tør-aasen optager 2.e km.