Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/756

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUN1KATl0NSMIDLER. 745 haardt og stramdygtigt (elastisk); og samme udfordres; thi midt- under Foden skal være en Forhøjning, omtrent af Ve Korteer, paa det at, naar Karlen stiger til med Foden, Skien da — i det den nedtrykkes — med Lethed kan skyde fremover. Skien gjøres meget let, og derfor ganske tynd, ikke aleene for at være let for Karlen, men og at den kan med Beqveml1ed bøje sig efter alle paa Vejen forekommende Forhøjninger og Indhulinger (convexe og concave Steder). Allerfremmest bøjes Skien — ligesom og Andoeren — noget op efter, paa det at den ikke skal stikke sig fast i Sneen, og derved standse i sin Fart. Midt under Foden er den ikke een Tome tyk; men for og bag endnu meget tyn- dere. Æmnet baade til Skien og Andoeren maa være ganske reent for Qviste, og tillige frit for Sprækker. Langsefter Skien paa dens underste Deel sees en flad Rende af een Tomes Brede, der skal gjøre, at den render vissere og stadigere. Den bliver og oversmurt med Tjære, og da holdes over Ilden, at Tjæren vel kan trække sig ind i Veden-og gjøre den haard. Andoeren gjøres, ligesom Skien, flad paa den underste Dee1, dog uden Rende; ligesom den og gjøres ganske lige og ret, undtagen den Rejsning paa den fremmerste Deel, paa samme Maade som paa Skien. Denne Rejsning kaldes Brettet Andoeren bliver ikke overstrøget med Tjære, men i dets Sted males dens øverste Side sort med Sod eller anden Sværte. Dette skeer alene til Pry- delse, da endeel og p1ejer, efter at den er malet, udskjære ad- skilligt Slags Løvværk, som vises hvidt paa det sorte. Paa den underste Side betrækkes Andoeren heel igjennem med ubarket Skind af Elsdyrs eller Reensdyrs Lægge; men i Mangel deraf af Heste— eller Koelægge-Skind. Andet end Lægge-Skind er ikke tjen1igt, da Haarene, som maae vende ud paa Foeringen, skal være baade korte og faste. Disse Skindstykker kalder man Bællinger eller Fætlinger. Ved Brettet fortil er Andoeren foeret baade paa den øvre og nedre Side. Paa den øvre sidde tilsyede smaa Klude i 3 Duske, af rødt, blaat og guult Klæde; disse Klude ere aleene til Zirat, og har været i Brug fra- umindelige Tider af. Ingen andetsteds i Landet — saavidt jeg veed — bruges Foering til den højre Skie eller Andoeren, end i de norden— og søndenfjeldske Skieløber-Districter. Man skjønner maaskee ikke Aarsagen, hvorfor denne eene Skie skal være foeret. Vel torde nogle mene; at det skeer for at befordre Glatheden ved Skierne? nejl dette er ikke Aarsagen, men en anden: Haarene paa Skin- det vende alle bagefter, paa det at, naar Andoeren med Foden stødes fremover, de da, som glatte og slette, beqvemmelig kan glide over Sneen; men derimod ved deres 0dder holde imod Sneen, naar Andoeren skulde stødes tilbage. Ved dette Middel