Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/744

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

O kom1UNmA‘r1oNSM1n1.EH. 733 i flere arme mellem øer, og banen fortsætter til Koppang. Nor- denfor Koppang ved vogterboligen Furuhugget kan man paa en Strækning se Rondane. Fra Bjøraaneset, fremdeles paa Glommens venstre eller østlige side, gaar banen gjennem skog, høit over elven, som tildels ikke kan sees fra jernbanelinjen. Ved .4tna station aabner sig tilvenstre paa Glommens anden side Atnedalen, der gjennemstrømmes af Atna. Herfra bliver dalføret trangere til Hanesta(l, hvor man tilvenstre ser fjeldet Grøtting- bratten. Nordenfor Hanestad sees af og til Bel1ingens —to syd- ligste toppe, tilvenstre følger fossen Barkalden og derefter Barkald station, hvorfra der er kort vei op til Jutulhugget. Fra Barkald fortsætter banen med gaardene Urstrømmen og Barkald til høire; derefter følger skog, hvor Bellingkampene jevnlig sees tilhøire. Senere bliver dalen videre og bunden fladere, hvorhos der bliver flere gaarde nærmere Lille-Elvedalen station. Nær denne ligger Lille-Elvedalen kirke, og ikke langt borte laa før Lovisa hytte, der hørte til Røros kobberværk. Tronfjeldets top sees fra jern- banelinjen straks efter afgangen fra denne station. Fra Lille-Elvedalen gaar banen videre nordover under Tron- fjeldet over Auma elv til stoppestedet Auma og videre til Tønset, der ligger vakkert nær Tonnas og Glommens sammenløb, med forholdsvis tæt bebygning. Længer nordover sees Tronfjeldet i syd og en tid Tønset- bygden, hvorpaa følger langs Glommen ensformigt landskab til Telneset; banen fortsætter i skog langs Glommen til Tolgen station, hvor der er mange gaarde og kirke paa Glommens anden side Jernbanen følger fremdeles den østre bred af Glommen, der nu er smal med stærk strøm, til ()s. Tilhøire sees snart Hummel- fjeldet, som beholdes i sigte til Røro.S—, som er første station i Trondhjems stift. .4amot-Størenb(men deles i to afdelinger, .—la-mot-—Tønsetbanen og Tønset-Størenbanen. Aanmt-—Tønsetb(men har en længde af 156.9 km. Den er smalsporet. Den naar en største høide af 506 m. o. h. Dens maxi- mumsstigning i retning fra Kristiania er 1: 100, og dens største fald i retning fra Kristiania er 1: l00. Den har en mindste krum- ningsradius af 21O m. Der er 1 tunnel paa denne bane med en længde af 50 m. Der er ingen broer af sten, 46 af jern og l2 broer af træ, og broernes samlede længde er 664 m. Tønset-—Størenbanen har en længde af 16O.9 km. Den er smalsporet. Den naar en største høide af 67O m. o. h. Dens maxi- mumsstigning i retning fra Kristiania er 1: 100, og dens største fald i retning fra Kristiania er l: 75. Den har en mindste krumningS— radius af 188 m. Der er 10 tunneler paa denne bane med en samlet længde af 623 m., men disse ligger i Søndre Trondhjems