Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/743

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

732 HEDEMARKENS AMT. Ti-ajtk paa Grundset-.4amotbanen.ï) M I l I V M H R reîJ;§§“åe ît0n‘å1§Ê?10g 111a1ægc. l 11(1gm. i oVcx-c1x1111.

 “ t fragtgods.

U „„—x „ „ ỳ„ l —W —-—;V W ’ Kr. Hr. x1—. 1872 .:3 657 — 6 208 4 4I4 1 794 1875 . . 36 905 —— 45 742 50 I24 4 382 1879 80 . 27 873 16 426 48 922 44 490 4 432 1884 85 . 33 80O ca. 18 5O0 60 260 56 815 3 445 1889 90 . —fl —1l3 23 747 72 154 51 63ö 20 519 1890 91 . —l6 737 24 423 76 666 58 323 18 3—i3 1891 92 . 4(i 744 2Ö 839 75 506 60 658 I—I 848 1892 93 . 47 ö802 28 876 77 63I 54 l60 23 —18l l893 94 . —51 990 32 778 84 916 60 263 2—I 65:3 1894 9ð . ð1 920 29 O97 81 900 81 719 18l l895 96 . 54 902 32 346 88 077 73 905 14 1T2 1896 97 . 54 54l 3O 663 86 85—I 65 208 2l 646 1897 98 . 60 117 3—1 426 98 011 74 54l 23 47O l898 99 . . . . 63 092 36 647 ( 10(3 368 82 660 23 708 1899 1900“) . . . 53 770 28 O77 8—I 392 57 688 26 704 19O0 1901 75 378 4ð 821 118 812 79 929 38 883 Aamot-Stor-enbanen fortsætter Grundset-—Aamotbanen fra Rena Station, nær hvilken vakre veie fører over de to elve Glommen og Rena, som her mødes. Fra Rena station fortsætter banen forbi den store gaard Sorl(nes paa Vestsiden af Glommen, mest gjennem skog; den gaar paa dækket træbro over Hovda i Stor- Elvedalen til Stenvikm som er den første station med Østerdals- huse. Ved denne station gaar banen paa en 132 m. lang bro over Glommen og ligger nu paa Glommens østlige bred. Fjeldene bliver høiere og dalen smalere. Banen fortsætter i nordnordvestlig retning nær Glommen, gjennem skog over den flade dalbund, med stor afstand mellem gaardene forbi Ophu-S og Rasten stationer. Paa Glommens høire side ligeoverfor Rasten kommer ned elven Søkkunda. Længere oppe følger lange moer til den store gaard Even- stad, derefter paa høire bred gaardene Møkleby og Messelt. Til- venstre ved Messelt aa-bner sig Imsdalen, der gaar langt op i fjeldet, helt ind paa Gudbrandsdalssiden og er bebygget derop. Dalen bliver sma1ere, og banen fører senere frem til Stai, hvor der begynder et vakkert landSkab; der bliver større stigning, og banen gaar gjennem en 57.4 m. lang tunnel og er tildels bygget paa høie stenmure. Man ser over dalens brede bund i Stor-Elvedalen. Glommen flyder 1) Aabnet 23de Oktober 1871. 2) Indbefatt-et antal reiser paa maane(lsbilletter. I de foregaaende drifte- aar er maane(lsbilIetter ikke medtagne “ =’) Fra Ur 99 til =“;s 1900.