Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/742

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMII)LER. 73I Tra.flk paa Hamar-Grundsetbanen..1) Antal Ï,e?§;î,“åe. cf(;m(;d:Ë; 1x1(uæCc. U(1gm. oVc1—c1x11(1 „„—:;Ñ V;;=;;g g W g;— W g n mr ï g i i Hr. i x1—. x1—. 0f“1o62—Ö‘Z1o63 . 30 124 10 0502) 7O 202 i 57 774 12 428 186ð .... i 32 978 8 71ö’) 61 202 59 346 1 856 1870 . . . i 47 609 11 781 77 109 64 414 i 12 695 1875 . . . W 105 857 — 147 769 121 893 25 876 1879—80 . . 72 552 26 893 133 942 104 2l3 29 729 l884—-86 . . Ïca. 93 O00 ca. 38 700 153 076 129 412 23 664 l889—A90 . Z l04 867 41 528 179 285 126 833 . 52 952 1890—91 . 116 164 43 465 189 452 144 731 . 44 721 189l-92 . 122 863 47 329 187 O32 128 893 58 139 1892—93 . 123 690“) 52 O71 186 582 W ]35 732 ö0 850 1893—94 . b 140 585 52 297 194 024 W 16ö 349 i 28 67ö 1894—95 . 140 770 52 079 192 674 W 157 259 35 416 1895—-96 . §? 150 015 55 425 201 467 1Ö1 O41 5O 426 1896—97 . i 142 706 54 922 206 3I7 156 487 49 830 l897—98 . . i 163 945 65 556 281 778 169 538 62 240 1898—-99 . . . i 172 993 68 6öö 253 947 195 106 Ö8 841 1899—1900“). . W 143 126 53 770 201 984 149 775 52 209 l900—1901 . . . . i l86 946 79 773 276 241 214 206 62 035 Sfationer paa Grundset-.4amotbanen er: W d W J O ] Afstand fra W * 111ä1eg111Ð1C1ä— H“’1§2iî.—2Δ’V :2.Yåæ“::r12: 1ä-W i . W stoppested. ËV i mr. 1(m. i x111. Grundset† . . . . Sp. 195 i 164 B W Elve1—um. Øksna . . . . . Ëi S * 203 171 7 U Do. Rus1;a(1 . . . f. 1.P þ — 176 Ý — 1)c. Afista . . . S i 225 184 l3 Aamot. Rena ..... . . G ɔ . 224 e 190 i 6 ] Do. Grundset-—Aamotbanen har en længde af 26.3 km. Den er sma1sporet. Den største høide, den naar, er 225 m. o. h. Dens maximumsstigning i retning fra Kristiania er l:,130, og dens største fald i retning fra Kristania er l: 13O. Den har en mindste krumningsradius af 314 m. Der er ingen tunne1er paa denne bane. Der er ingen broer af sten, 13 af jern og 3 broer af træ, og broernes samlede 1ængde er 195 m. Z) Aabnet 6te Oktober 1862. ’) Heri «fragtfrit gods». ’ ’ “) In(lbefattet antal reiser paa maanedsbi1letter. I de foregaaende drifts- aar er maanedsbilletter ikke medtagne “) Fra ’„“1 99 til 8’fɔ 1900.