Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/741

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

730 HEDEMARKENS AMT. .—1adaL9 brug gaar en 21OO m. lang sidebane til selve .Aada1s brug med Sidespor til Klevfos fabrik. Banen fortsætter i skog til Leiten, hvor Løiten kirke sees i nordøst. Banen stiger “fra Hørsand over Løiten station til høiden mellem Løiten og Elverum og gaar saai store slyngninger nedover mod Glommen; tilvenstre ligger ekserc;er- pladsen Terningmoen i Elverum; nær denne fører en lang veibro over Glommen. De mange huse paa Glommens anden side omkring kir- ken, Elverums leir, giver stedet et udseende som en større landsby. Banen har mellem Hamar og E1verum havt en østlig retning, men bøier fra Elverum mod nord og følger gjennem skog den høire eller vestre bred af Glommen til den ubetydelige station Grzm(lset. Grundset har givet det bekjendte Grundset marked navn. Stationer paa Hamar-Elverum(Grundset)banen er-: J Anna ri-C H ’d r r r Af land fra f d NfiVn— BetegnC“18C“ Ci.ia:e(iỲor Kåstiania. s.isr:§).1i:fieg naaed- stoppested. i fri 3ýÎ x1.1; Wï xJɔ. i Hamar . S 127 126 — j Aaker-E“ . . ri Sp — 129 3 i Vang Hjel1un1 . . S 132 131 2 Do. Ilseng .... . . ɔ 149 135 4 j Do. Her-sand . . . ɔ 173 139 4 l Løiten. Aadals brug . . .  » 196 141 2 Do. Klevfos I — Aada]s brug PL — 141 — . Do. Løiten .... . S 231 144 3 l Do. Mi(ltskog . . . . I‘P — 153 — t Elveru1n Elverum . . S 187 158 14 Do. Grundset-î— . . Sp. 1“95 16—G B l Do. Hamar-Grundset(Elverum)banen har en længde af 37.9 km. Den er smalsporet med sporvidde af 1.067 m. og naar en største høide af 270 m. o. h. Dens maximumsstigning i retning fra Kri- stiania er l: 86, og dens største fald i retning fra Kristiania er l: 70. Den har en mindste l(rumningsradius af 235 m. Der er ingen tunneler paa denne bane. Der er 11 broer af sten eller jern og 2 broer af træ, og broernes samlede længde er 388.5 m. Grundset-Aamotbanen fortsætter Hamar-Grundsetbanen og gaar i skog gjennem en ensformig egn, dog med velbyggede gaarde nu og da; banen gaar over elven Øksna til Øks“rea station med Glommen tilhøire og tilvenstre fjeldet Nordhue, paa hvis top der er en vil1a. Banen fortsætter i Glommens umiddelbare nærhed over elven Aasta til Stationen Aasta; tilvenstre ligger gaarden Aaset; banen gaar over sandmoer til Rena station nær Aamot kirke i en ret— vakker egn. Her optager Glommen Rena.