Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/702

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BP:Fo1.HN1NG. 691 Her meddeles den sædvanlige kost fra et herred i hvert fogderi. “ De sædvanlige maaltider er i Stang(Z.— For so)mnere)2. Førdugm— kl. 6: Et tykt grovbrødsmørbrød (med Smør og pultost paa) og kaffe. ])ugm“ kl. 8: Bygmels vand- grød med melk. Middag kl. 1: Mandag melkegrød med smør- duppe og melk til. Tirsdag kaalsuppe, kjød og flesk med poteter og kaalrabi. Onsdag opvarmet kaalsuppe og 1abskaus. Torsdag spegeflesk og poteter samt melkevelling eller melkesold. Om vinteren varieres med diverse slagtemad, blodpølse, sylte og deslige. Fredag mysmer— eller melkegryn og pandekage. Lørdag opvarmet suppe fra fredag samt flesk. Om vinteren sylte. E“fta.s“c-(Pr kl. 5: Grovbrødsmørbrød, med Smør og Ost pa-a, og kaffe. KUæZd8“l?(PIi’ kl. 71Z‘2. Mysmer-velling samt sild og poteter. Om vinteren spises omtrent samme kost, men gjøres da den forandring, at dugur og kvældsvær bytter kost. Om søndagene er det melkevelling til dugur, og til middag forskjelligt efter aarstiden, kalvekjød, æggepandekage, pølser o. s. v. med kaffe efter, og til eftasvær smørbrød og kaffe, og melkegrød eller melkesold til kvældsvær. I Vinger brugte man for 15—20 aar siden paa de større gaarde: Til frokost kl. 6: Byg— eller havrevelling med fladbrød Til dugur kl. 8: Grød og melk. Til middag kl. 12: Forskjelligt, saasom erter, Salt kjød og flesk, labskaus, lungemos, sild, flesk, saltede blodpølser, hakkepølser, alt med poteter til, samt for- skjellige grynvel1inger (mjølkgryn). Om sommeren til afveksling spegeflesk og s11r melk. Klod og fedt samt potetduppe, og Salt kjødsuppe til forandring af ertesuppen. Til (îff(l-6”t2(PI’ kl. 4: igjen velling og fladbrød. Til kr(eldsv(Pr kl. 7: G—rød og melk. De smaa selveiere levede gjerne lidt bedre til dugur og kvældsvær. Nu derimod faar man paa de større gaarde kaffe og smørbrød med surmelksost baade til frokost, dugur og eftasvær, kaffe og sukker lige efter middagen samt sild og poteter eller flesk til afveksling af grøden til kvældsvær. Ludeflsk bruges mere end før. De sædvanlige maaltider er i Hqf: Kl. 51Zx formiddag spises j’ørdugur, der i almindelighed bestaar af smørbrød og kaffe. Kl. 8 dugur, almindelig kost: melk, brød, fladbrød og velling eller sild og poteter og derefter kaffe. Kl. 12 middag spises flesk eller kjød med poteter og fladbrød samt suppe. Efter middagshvilen kaffe. Kl. 4 (‘jtas-vær-: smørbrød og kaffe eller melk. Kl. 8 kv(elds1?(er.— enten sild, poteter og velling med fladbrød eller grød og melk. Vellingen koges af vand og godt blandkornmel og iblandes melk. Grøden koges af vand og blandkornmel eller rugme1.