Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/665

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

654 HEnEMAn1(ENS AHT. paa Iver; thi denne fandtes om morgenen indsnøret i en hømeis hængende oppe paa brøndstangens top, 21 alen fra marken. En kvæld kom en gut til fjøset paa Vollum. I et skur ved indgangen var fjøspanden indmuret; over den kastede han sin sauskindspels. Om morgenen tidlig stod Pigerne op, fyldte panden med vand og gjorde ild under. Da fyren endelig stod op og skulde tage mudden„ var den i kog. — Mudden hængtes paa fjøs- taget, hvor den hang i mange aar. Fedje, som i 1888 studerede husmændenes stilling i Hede- markens amt har meddelt oplysninger om natteløberiet i Hede- markens amts fogderier; siden den tid er det maaske i nogen grad blevet mindre almindeligt — Natteløberiet drives i Hedemarken fogderi i stor skala blandt arbeiderungdommen. Det er heller ikke paa langt nær udryddet blandt gaardmandsungdommen især fra de mindste gaarde I Vinger og Odalen fogderi drives natteløberiet meget baade blandt gaar(lmands— og arbeiderungdommen, sønnerne paa de større gaarde gjerne undtagne. I Solør er natteløberiet endnu herskende saavel blandt gaard- mands som især blandt arbeiderungdommen, ungdommen fra de større gaarde dog i regelen undtagen I Nordre Østerdalen drives natteløberiet endnu ogsaa af gaard- mandsgutter, men det tegner til, at den tiltagende sammenstimling af gutter og jenter om søndagskvældene kommer til lidt efter lidt at afløse natteløberiet. Som særlig uheldig omtales den skik, som har været alminde- lig, nemlig, at tjenere af begge kjøn deler sovevære1se. Fedje har meddelt oplysninger om, hvorledes det var i 1888. Tjenere af begge kjøn har i Hedemarken fogderi tidligere havt nattelogi paa samme værelse; i drengestuen om sommeren og ikke sjelden i fjøset om vinteren. Men i den sidste tid be- gynder man at skille kjønnene og at opgive fjøsene som senge- rum for andre end budeierne. I Vinger og Odalen ligger tjenerne ikke i fjøset, men hyppig har begge kjøn fælles soveværelse. Toetages Senge findes, dog langt fra som noget almindeligt I Solør ligger tjenerne af begge kjøn oftest i samme stue, enten i kjøkken eller drengestue, næsten ikke i fjøs. Paa enkelte steder er der t-oetages .senge, og gutterne ligger da i den øvre og pigerne i den nedre. I den senere tid er man dog be- gyndt at lade gutter og piger faa særskilte soveværelser; er der drengestuer ligger da gutterne der, medens pigerne ligger i kjøkkenet. Er der ikke drengestue, ligger den ene af parterne i et værelse ved siden af kjøkkenet. I Søndre Østerdalen ligger tjenerne af begge kjøn oftest paa