Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/661

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ö50 I—lEDEMARKENS AMT. det natlige frieri fra forskjellige steder i Tyskland paa en maade, som viser, at dette foregaar der paa lignende vis som hos os eller som det, som hos os kaldes 11atteløberi. Den nat, da de pleier besøge jenterne, kalder de komme- natten (Komm11acht), og selve besøget har mange navne: Fensterln, Gassln, Gasselgehn, Fugen, Kiltgang, Frei, Z’Liecht gehn eller sitZen, Mens(åhern, Korteln, ûf Karess gehn o. s. V. Skikken er udbredt over næsten hele Tyskland Besøget pleier at finde sted paa de 3 fedt— eller kjøddage, tirsdag, torsdag og lørdag eller søndag. Pigerne i Tyrol gjemmer i sit skab en flaske brændevin til sin gut, og ligesaa er Soveværelset hos pigerne paa Femern for- synet med spise og drikke. Meyer beretter, at det ikke ansees for skam at give sig hen til frieren, ja at forældrene begunstiger disse besøg, idet de f. eks. paa Femern og i Overyssel og vistnok paa mange andre steder giver sine giftefærdige døtre et afsidesliggende værelse, hvor de ufor- styrret kan holde til med sine friere S.—sedvanlig ender dette natteløberi med ægteskab, og gutten gifter sig i de fleste egne med pigen, naar hun har født ham et barn. I Midtre Scl1lesien omkring Breslau er antallet af jom- fruelige brude neppe en tredjedel, og andre steder er det endnu værre. Ufred i ægteskabet eller ægteskabsbrud er fra konen3 side undtagelse. I sin bog om det badenske folkeliv ytrer E. H. Meyer om natteløberiet, at denne gamle fællesgermanske uskik synes for- ældrene ogsaa her i tidligere tider Snarere at have begunstiget eller taalt, end at de har hindret det. Naar gutten kommer, pleier han at banke sagte paa kjøkken- vinduet eller vinduet til værelset; faar han ikke noget svar, naar han har banket oftere, gaar han. Er vinduet høit oppe paa væggen, tager han med sig en stige. Nogle steder, f. eks. i Baden, drives uatteløberiet ganske aabenlyst. Om lørdags aftenen drikker de, som vil gaa til sine kjæresten paa værtshuset og spiser en pølse og tager en anden med i lommen for at give den til gaardshunden, forat den skal være rolig. Søndag morgen sover begge ud, gutterne gaar da ikke i kirke, saa at man altid ved, hvem af dem der har været hos sin kjæreste; men pigerne passer altid paa ikke at komme for sent i kirke. Antallet af uægte børn viser den høieste procent der, hvor bebygningen er spredt, lavere staar den i landsbyerne og lavest i byerne. v I almindelighed tager man denne skik og dens følger let; nogle steder betragter man en piges svangerskab før giftermaa1let som en Guds tilskikkelse, der maa bæres. ’