Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/654

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFor.1(N1NG. 643 kjøn, og følgerne udebliver ikke. Efter et par aars fravær fra hjemmet vender de tilbage for her at finde et opholdssted, medens de føder og ammer sit barn, som de saa lader tilbage i forældrenes hus til byrde for disse og for fattigvæsenet: selv drager de atter ud, og fra dette distrikt er det til Kristiania og de denne by nærmest liggende bygder, at ungdommen drager hen. Farligere end natteløberiet, som i de seneste aar har været i aftagende, maa den paa gaardene almindelige uskik ansees, at ungdom af begge kjøn deler værelse, endog der, hvor kun ét par paa denne vis lades alene. I de 15 aar fra 1876 til 1890 var antallet af’levende fødte- og uægte levende fødte fordelt saaledes over fogderierne: 1876’—189(). , Dera1“ uægte Lex ende fodte. levende mdte. Procent. Hedemarken ..... l7 788 2 204 12.4 Vinger og Odalen . . . 1O 361 ly 311 12.6 Solør ..... . 9 —575 I 463 17.0 Søndre Østerdalen. . . 9 279 I 044 11.2 Nordre Østerdalen. . . 6 O74 638 lO.5 I amtets bygder . . 53 077 6 66O 12.4 Byer ....... 2 341 224 9.5 Samtidig var antallet af uægte fødte i riget 8.0 pct. af alle fødte, i rigets byer 9.2 pct., i bygderne 7.6. I de senere aar er antallet af uægte børn procentvis aftaget, som tallene for l898 viser. 1898. “ Levende fødte. lgg1aä-eug§?3. Procent Hedemarken . . . . 1146 126 l1.0 Vinger og Odalen . . 637 63 9.9 Solør .„ .... . 686 82 12.0 Søndre Østerdalen . . 701 58 8.3 Nordre Østerdalen . . 393 35 8.9 I amtets bygder. . . 3563 364 10.2 Byer ........ 245 14 5.7 Forholdsvis flest uægte børn er der stadig i Solør. Eiler-t Sundt, som gjorde sædelighedstilstanden i Norge til gjenstand for en speciel undersøgelse, giver for en væsentlig del