Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/631

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

62O HEDEMARKENS AMT. å ville ta a mæ sæ. Ho skrek å ba ’n slæppe, mæn hann sae, hann ville ta binner, nvr bo hadde taji sö’n hass. «Var de dinn sö da?» sa a; «så— ta sö’n dinn å dra noI å ne mæ, hell dit du e kumminn ifrå.» Prøve paa hedem-arksk maal, som det tales i Vang. Det be- mærkes, at søreinna er den fisk, som Sæ(lV31’1lîgVîS kaldes mort. Sør(*imi-a. Søreinna ær ’n Fisk som blir oppteil ti Tommer lang aa kainn væga ’n tre fire Mærker-; hu kjæm naa Hæggen sprætt aa gaar oppaaver“ SvartæIva ei Mils Veg ’n to tre Da’er. Naa Være æ gaatt, kainn dom fiskje mange Bøsmerpuinn om Natta. D’ær naa baate Vaksne og Smaaguter som driv med detti. Aa paa deinn Ti’n saa blir dom ribbe aille Mortuen runn-omkring, før dom lyt ha Morku aa fiskje mæ. Dom bruke naa naa’a andre Dyr aa fiskje mæ aa, som dom kai1le Søreinndyr, aa dom ær naa di jæveste, naa ’n kainn faa Tak ti dom. Viss dæ saa fæill inn mæ lommert Vær, saa kjæm baate store aa smaa mæ Fiskje- sprøttom sine paa AksI’n neaaver aat 1ZEIven ætter Kvæillvor’n. Da kainn dæ staa svart mæ Fiskjerer paa baae Sier aat “EIven. Søreinna har svært liten Muinn teil aa vara saa pass stor, saa dom lyt bruke rikti liten Krok, aa paa deinn sett dom ’n tre fire Morkuer heill i Søreinndyr. I Stykkjy aavaa Kroken har dom ’u Dupp som ær ta Kaark mæ HøI ijønnom aa litt ta i Fjørpipe ti som Vae gaar ijøn11om. Paa deinn Maaten faar dom Kroken saa juft som dom trur Fisken gaar. Naa Fisken bit saa dræg ’n Duppen sakte unner Vatne; men da lyt ’n passe sei saa ’n itte æ før braa aa dræg aat før hart, før da kain ’n dra’ ut H—aille ti Muinn paa Fiska, saa ’n bIiatt i Vatni. Naa ska je førtæIja dekk haassen de jikk Fysst-gongen je va mæ aa skuille flskje Søreinne, før je ha vøri mæ paa naa ta haart je. Je va naa bærre ’n liten Smaagut aa hadde itte fiskje naae ainne hæill Gølleie hæill Aakjyte før, slik Bekkjefisk som fins aillestana. Da je hadde fiskje i— støinn, saa het de naa før mei aa; je vart hissu og drog aat minst liksaa hart som je skuille fiskje Gølleie; men deinn Fisken fekk je naa itte sjaa naae teill. Da je saag de bet andre Gongen, saa var je varere (forsiktiere) aa fekk Fisken opp paa Lainne; men før je fekk Tak ti ’n, saa fekk ’n kara sei uti ei Bakævju bakafør mei. Sea saa fekk j(“ naa ’n tre fire, saa vi hadde teil Mæddas Dagen ætter. Men de var nesten liksaa sIæmt aa eta Søreinna som aa fiskje ’a, før de var saa fæIt mye Bein ti’n, saa vi hadde itte ToImo teil aa pIokke dom tur aille; aa da ve skuille teill aa eta, sætte dom sei fast ti hæIsa rætt som de var, saa de rikti svei.