Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/622

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C BEFo1.HN1NG. 61Il «Den dialekt, som her for første gang fremtræder paa prent, har jeg kaldet den tønsetske, fordi den i sin største eiendomme- lighed blot forekommer i Tønset præst1egjeld. Den tales vel i de to nordligere bygder, Tol“gen og Kvikne, men her faar allerede det nordenfjeldske mere indpas, og kommer man længere syd i Østerdalen, gaar den mere og mere over i den almindelige sønden- fjeldske sprogform. Ivar Aasen har ikke videre taget hensyn til denne dialekt, hvilket allerede kan skjønnes deraf, at han taler om østerdalsk som en særegen dialekt, medens dog f. eks. sproget i Tønset er mere forskjelligt fra det i Elverum end fra flere af de «bergenske trakters.» Som sprogprøve hidsættes her et brudstykke af, hvad Øst- gaar(l i « En fjeldbygd» lader Embret Tønsætning fortæ1le. Embret beretter først, at han i følge med en mand, Pær fra Hallingdal, gik fra sæteren til bygden; paa veien skjød han med sin fuglerifle en aarre (aarhane), men havde da ikke mere krudt; derpaa forsætter fortælliugen: Bjønnbimea paa Langkloppmyra. «—— — —— Me kute’ da svindt ut øver Aasen, før me tænkte, me skulle vaaraa heme tæ høgstdags Lete. Men da me kom it Stykjy næ i Lia aa naadde attpaa Væjen, som kjæm fraa Skarpaas- Vangen, saa æ der ’i Myr, som kallas Langkloppmyra, som æ ostyggjele vond aa kaammaa øver, men saa æ der lagt ’i Klopp, der Væjen gaar, aa den Kloppa gaar enda ti in Sving harest attaat in bergjehaammaar, som staar fram medt uti Myren. Jaug, da me kom ut paa Langkloppen aa skulle svinge kring Haamaarn, fækk me sjaa in Bjønn settand medt før øs ti dæ traaange Ska’re, der Væjen gaar op ’tu Myren. Dæ va endan ’i digjer Binne, aa atmæ .sæi hadd a in Aarsonge, som held paa kræbbe sig inn onder ’i To1lbuske, da en fækk sjaa øs. «Ser du Bjødn?» sa’n Pær. «Me fæ sjaa om a itte vil ga ’tur Væja,» sa æi. Men Binna vart settand aa vør’de øs alderigran. Me vart da standand raalaus’ ’i Stund aa vøst’ itte rækti ker me sku’ grip’ aat. Nøule ville me ga att-ende, før da laut mo gaaraa in vonoms lang Krok inna mo kunne slæpp’ øver Myra, aa itte tøktes me, me hadde Houg te kaammaa ’n ne’mar hell, før æi vaage, me va itt øver tretti skrett fraa’n. Me skrek aat en — aa nei, ho rørde sæi itte. Da kunne dæ vøre artugt, om æi hadde hatt Kule ti Børsen, men no va dæ Itnaa atte aa la mæ. Detta tøkkt’ æi va reint snodi au du, aa æi vart halv- sinnt au, at a sku vaaraa saa ærgjementle’n, itt’ aa ville ga tur Væja. «Aa kanskje du har itte faat dæi nø’n Aabit idag,»