Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/615

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

604 HE1)EMAB HENs Amt I)er viser sig altsaa temmelig betydelige forskjelligheder saavel i de primære som sekundære anthropologiske karakterer. I legemlig udvikling er Nordre Østerdalen (med og ovenfor Tønset) overlegen over befolkningen søndenfor — rigtignok er spædbyggede folk sjeldnere søndenfor og forekommer kun i Rendalen, men norddølen er i det hele sværere folk. I Lille-Elvedalen begynder forandringen allerede at gjøre sig gjældende og naar sit maximum i Tolgen og Kvikne. Det gav sig ogsaa stadig tilkjende under dragkampene paa Terningmoen (englændernes wartug), hvor de ivrige solunger, der tager hidsig i fra først af, syntes at skulle vinde, men tilslut alligevel efter en lang og haard kamp besei- redes af de tunge, svære, seige karle nordenfra. Denne nordøsterdalske befolkuingstype er vistnok af tran- dersk stamme, og man mærker paavirkningen af dette element i mere eller mindre stærk grad helt ned til Aamot, saavel i det eiendommelige, trønderske k1angpræg i dialekten, som deri, at steds- navne i den nordlige del af dalen er karakteristiske og eiendom- melige for den trønderske talebrug (P. A. Mun(;h: Det norske folks historie I b., s. 7l-74 og Samlede afhandlinger I b., s. l95). Det er i denne henseende ogsaa værd at lægge mærke til, at den nordlige del af Østerdalen, med undtagelse af Rendalen, lige til reformationen i geistlig henseende hørte til Trondhjems stift, den sydlige del til Hamar, og at der endnu i verdslig hen- seende skilles mellem Østerdalen nordenfor og søndenfor Aamot. Indvandringsveien til Nordre Østerdalen kan vistnok ikke med bestemthed angives, men har sandsynligvis ført fra Aalen igjennem Hesjedalen ned i Dalsbygden paa denne side fjeldet, hvor sætre mødes fra begge kanter. D Tyldalen har utvilsomt været før ryddet end Tønset, der tidligere var anneks, medens det nu er omvendt. Denne dal ligger lunere og mere beskyttet til end Tønset, hvorfor korn kan modnes der, medens dette ikke er tilfælde i Tønset. Hvad de enkelte østerdalske bygder angaar, saa viser sig Aamot adskillig paavirket af gammel kvænsk kolonisation, der dog væsentlig har indskrænket sig til annekset 0sen, som Aamot deler halvt med Tryssil, men denne er nu vistnok ganske gaaet op i den norske befolkning forøvrigt, hvorfor maaske mesocephaler her er noget talrigere end ellers i Østerdalen (3l.4 pct.). Befolkningen er overveiende mørkblond, hvad ogsaa er tilfælde med rendølen. Her i Renas sidedalføre findes’ 6.5 pct. spædbyggede, medens man ellers sjelden finder disse i Østerdalen, hvis befolkning fysisk henseende er meget jevn. R—endalen maa vistnok være befolket over ifra 0sen, hvorfor den ogsaa, ligesom Aamot, hørte til Hamars stift i modsætning til det øvrige Østerdalen.