Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/596

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—IANDEL OG SKIBSFART. 585 l l I l l W E —, 8îZa alen 11“. P e &11c11 12“. W s 111c11 12“.;11a1c111o1Zä“.l18rca11“11c11. Aar. l l lå maal. i Px. Px. Px. Px. Px. I P;r. “ Px. Px. W g ty1vt.g g m.åg mdt)j3;v gn1.[ l tylvt. g-m.8 Þ gtyJv.t;;gkJn.9ïV j xx. xx. xx. Ex. ï Kr. Kr. “ Kr. “ 1(x. 1810 (I2 rdr. C.) . i 9.eo 2.4o l 1815 (15rbdlr.) . . . 6.oo 1.so l I8l9 ......; 8.oo 3.so W i 1823 ...... 1O.oo 4.4o 34.oo 6.2o G . I827 . . . . W 12.oo 2.9o 22.0o 4.oo t W I833 . . . „ 10.oo l 2.so 20.oo 3.eo i 1837 . . . I2.oo V 2.9o 20.oo 3.eo l844 . . . . . 12.oo i 2.9o 20.oo 3.6o Fl “ l848 . . . . l 24.oo 5.so 34.so 6.ao Þ. 1853 . . . 24.oo Y 5.so 38.so 7.oo ’l 25.so 4.so [.g 18.eo 3.eo 18Ö6 . . . .l; 28.oo 6.cc 42.so v.1cl:3o.cc Ö.1c:; 24.cc 4.cc 1862 .. . . . i] 34.oo l 8.so 48.oo 9.oo i 36.o0 6.0o M 32.oo 6.so I869 . . . .; 34.oo 8.so 52.o0 9.4o 4O.oo 6.—m i 32.oo 6.so I873 . . . .t 50.oo l 12.2o 76.oo 13.—1o 52.oo 7.9o P 44.oo 9.oo 1877 ...... l 48.oo g l1.—so 7O.oo 12„eo 58.o0 9.:»0 48.oo 9.1o I 1879 kr. 24.00 for furu med 15 pct. rabat for gran I 1880 betalte Fredrikstads sagbrugsforening for furu kr. 30.6(1 og for gran kr. 28.2O. I 1881 kr. 28.00—30.00. I 1882 betaltes paa Kristiania marked for furu kr. 34.00, for gran kr. 32.00. I 1883 betaltes for saadant tømmer kr. 30.00. Ved Sankthans marked l9O0 betaltes kr. 36.00 pr. tylvt 12 alen 9 toms, og slibegranen betaltes med helt op til kr. 17.00 pr. tylvt 12 alen 7 toms. Ved sædvanlig handel udregnes det ikke, hvor meget man faar for hver kubikfod træ, man sælger. I aaret 1882 har forst- mester Hør-bye gjort et over-slag over, hvor meget der betales for hver kubikfod træ af de forskjellige sortiments med de da- værende priser. Disse tal sammenstilles her: ’Spirer . Stik ....... Stager ...... Bjælker (2den sort 26.8) Minetømmer — .... Pitprops. . Stor . . . Brændeved . Midd(—lpris pr. kubikIod. øre. 34.0 21.8 23.7 33.7 19.0 23.6 23.9 24.0