Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/595

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

584 HEDEMARKENS AM’I’. Kommercelæ“s-t: 165 kubikfod skaaren eller huggen last = 130 kubikfod rund last: 2.()8 regiSterton: 2.1 fr. tonneaux. Fastsat ved lov af. 7de juni l845 og kongelig resolution af 30te juli 1868. — Tømmerpm29er. Om priserne i det attende aarhundrede i Tryssil oplyser .4. C. Smith .— «I et halvt Snees Aar sammenregnet, har en Tylt Furu- Tømmer gjeldet ved 0osen fra 3 til 5 Rdl. fuldt Maals, det er: Stokken 6 alen lang og af 12 Tommers ’l’ykkelSe i Toppen, noget under og over. Gran Tømmeret har i samme Tiid rækket fra 1Ifs Rdlr. til 2ïZ2 Rdlr. for Tylten. For 5 a G Aar siden galdt Tømmeret intet Jeg kalder det intet, naar det ypperligste Furu-Tømmer blev betalt med 3 Rdlr. for Tylten, og det koste1ige Gran-Tømmer med 6 a 7 0rt. En Tømmerstok, der i Toppen holder under halvtolvte Tommes Tykkelse, regnes for Undermaal, og betales kun med den halve Pris. Holder den ikke 1l Tommer, eller der vises nogen anden Fejl ved Stokken, saasom: alt for lidet af den saa kaldede Malm, eller og Stokken i andre Maader haver nogen kjendelig Fejl, saa bliver den vraget.» Tryssil leverede dengang aarlig tømmer for 6000 rdlr. I Glommendalen og tilgrænSende bielve sælges tømmeret, som berørt, efter topmaal og længde, og der er her kommet op den skik eller rettere uskik, at hvad stokken holder over Ve a 3Z4 tomme regnes for fuld tomme,“ saaledes 9ËZ‘’s a 93.f4 for 10 tommer, 1lïZ2 a 113Z4 for 12 tommer. Ofte regnes 9toms tømmer for 10 toms. Til oversigt meddeles her priser paa forskjellige dimensioner fra aaret l810 til 1877 efter forstmester SCheen, idet kubikfod er omgjort til meter og spd. til kroner (se pag. 585). Endel priser l1idsættes her: Ved Kristianiafjorden betaltes i 1855 for l2 alen 10 toms kr. 38.00. I Tryssil betaltes i 1861 for 1O alen 10 toms kr. 24.8O for furu og for gran kr. 18.8O. For 12 alen 9 toms, som er den dimension, hvorefter pri- serne i de senere aar hyppigst regnes, har priserne været omtrent disse: r I 1870 betaltes kr. 22.00, om høsten. Priserne gik i april 1871 raskt op. I 1872 kr. 30.00. I 1873 betaltes i Kristiania ved Sankthans kr. 44.00. I 1875 kr. 32.00. I 1878 solgtes i Kristiania tømmeret ved Sankthans for kr. 24.00 pr. tylvt.