Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/594

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HANDEI‘ OG S1(1BsFAnT. 583 Cornwallbjælker benævneS lidet hugg-ede furubjælker med 7 toms top, ikke under 8 toms midt, af allelængder ned til 15 a l6 fod. Sleepers eller jernbanesviller, underlaget for skinnerne paa en jernbane, er helst af malmen furu; for de bredsporede jern- baner bruges længder paa 7ïZ2 fod med 9 toms top og for de smalsporede 61Z2 fods længder og 8 a 9 toms top. Lasten sælges enten rund eller kløvet i to dele og tilhugget. Bord er skurlast af tynde dimensioner fra 4 til 1O toms bredde og Ve-11f2 toms tykkelse. rlIaalsbord er 11Z4 tomme tykke, 8—9 tommer brede. I handelen sælges bord pr. standard, pr. engelsk load eller læst eller pr. løbende fod. Denne sort last udskibes nu mest i høvlet tilstand, uhøvlet især til Danmark og Nordtyskland. Ei-S—pebor(l kaldes bord af 11Z4 toms tykkelse og 6, 6ïZ2 og-7 toms bredde, der udskibes til Danmark og sælges pr. tylvt, 12 fods beregning. Stav er skurlast af mindste dimensioner fra 3 toms bredde og 24 toms længde; den anvendes til sildetønder, foustager, kasser og lignende. Stav udføres især til Skotland og England, og en hel del anvendes til fiskerierne her i landet. Salget foregaar i regelen pr. Petersburg standard. Ved, skogsved, opkløves i regelen tidlig paa sommeren og fremkjøres næste vinter paa slæde. Skal veden fremflødes, sker det i form af stokkeved, som siden ophugges. Den gamle favne- ved, som bragtes til kjøbstæderne for der at sælges, skulde have en dansk alens længde. Efter lov af 22de mai 1875 skal ved, som maales i metrisk vedmaal med 2 m.s grundlinje og høide. have en længde af mindst 6 dm. l gammel Bä.V11“ ved paa 72 kubikfod regnedes for 50 kubikfod fast træmasse; den fylder det metriske vedmaal til en høide af 1.:—lå m. Endel maal brugelig ved tømmerhandel og fragt hidsættes: Kristiania standard: 12O stykker 11 fods 11Z4 toms )( 9 toms bord: Ve Petersburg standard: 1O31Zs engelske kubikfod:: 94.55 norske kubikfod: 2.92 mètres cubes. (Stères.) Drammen-s“ standar(l: 1221Z2 kubikfod = 12O stykker 10 fods 1IZ2 toms )( 9 toms bord. Drammens battens st(m(lard: 121Vs engelske kubikfod: 12O stykker 2Vs toms )( 6V2 toms battens af 9 fods længde. Anvendes paa fragtberegning paa England. l Petersburg standard skaaren laSt: 165 engelske kubik- fod, hugne bjælker: l50 engelske kubikfod, spirer og rund1ast = 12O engelske kubikfod. ReMster-ten = 1O0 engelske kubikfod, er egentlig et maal for skibes (1xægtíg11c«1.