Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/593

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

582 Hr-:nEi1AH1(ENs A1HT. Lasten skibes enten som lang props, med en længde af mindst 19 dcm., eller opkappet til kort props i længder ned til 2IØ2 engelsk fod. Furu-, gran— og tildels løvskog betinger den samme pris, og til kvaliteten forøvrig t-ages ikke saa nøie hensyn, naar kun lasten er fri for raate og spræk. Den almindeligste form for pitprops er den med 3 tommers top. Slibelast kaldes det trævirke, som anvendes i træsliberierne til træmasse. Her i landet benytter man udelukkende gran og asp. Veden bør være kvistfri, frisk og helst vinterhuggen, fri for raate og tenar. Skal den opbevares i længere tid, maa den nedsoppes under vand I—Iaard og finvokset gran giver mere og bedre masse end soppegran, men er ikke saa let at slibe. Man kan anvende alle Sortimenter. ned til 4’,“*’2 toms top. Lasten sælges dels med, dels uden bark, aspeved ofte opkløvet og renset. Stik er smaa granspirer af 4 til 6 toms midt, 21Z‘2 toms top og 33—-34 fods gjennemsnitslængde. Den engelske benævnelse er «round buttS» (53,Z4 & 6 toms) eller (:«spars» (4—6 toms). Lasten sælges pr. løbende fod, og .fragten beregnes efter 850 fod pr. Petersburg standard. Stik bør paa midten holde fra 4î(’2—6 ton1mer, og betales tildels med to priser, eftersom den er over eller under 37 fod lang Stager (engelsk poles), mindre sortiment rundlast, under spirer og stik, af 3 år 4 toms midt, 2 toms topmaal og 28 fods gjennemsnits- længde; den sælges pr. løbende fod. 1350 løbende fod: l Petersburg standard. Alle de forhen nævnte sortiments hører til rund 1ast. Huggen last er først bjælken Bjæ7k(— er egentlig benævnelse paa trælast udskibet i huggen tilstand, saaledes «hollandske bjælker», hugne paa iii-e kanter i roden, men blot paa to sider til toppen, «franske bjælker», af mindre dimensioner og i regelen temmelig skarphugne, «sk0tsk skarp » lig de franske, men større af diameter, «Cornwal1bjælker», «Kulleskarp» o. S. v. Fra de hollandske bjælker er udtrykket bjælker i de fleste skogdistrikter gaaet over til at betegne det materiale, hvoraf disse hugges, nemlig grantømmer af 9, 10 tommer i toppen og større. De almindelige længder har allerede fra midten af forrige aarhundrede været 18, 2O og 24 fod, hollandsk maal. og det almindelige topmaal va-r dengang 11 hollandske tommer 1 fod fra toppen. Senere er dimensionen gaaet ned og noteres nu i enkelte vasdrag efter 9 toms top. Bjælkehandelen er i de senere aar aftaget, dels fordi de dimensionen hvoraf bjælkerne leveres, er blevne sjeldnere, Og dels fordi Sverige og Finland skaffer denne last billigere. Bjælker hugges i Glommens vasdrag paa 12, I—1, 9lZf2ɔ 8V2 alene længder med 12, 11, 1O1„Z2 toms top, norsk maal.