Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/592

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAN1)E1. OG SK1BsFAHT. 581 eftersom det overskydende blot bliver baghun eller andet affald af skuren, og det ene tvermaal i toppen er nok, naar der kun er tale om, hvormange planker, bord o. s. v. der kan udbringes af stokken. Til rund last hørWer: Mastet1—æer, der i gammel tid var meget efterspurgt, men som ikke kunde flødes den lange vei fra Glommendalen paa grund af sin længde. Spirer kaldes rundlast af større dimensioner, fra 6 toms midtmaal og opover. Spirer skal holde halv tykkelse i toppen mod midten, og jo slankere de er, des bedre. De maa være fri for raate og større kviste samt rette. Der udskibes mest gran- spirer med barken paa, for største delen til Storbritannien, hvor de anvendes til master, rær og stænger for skibe, til sti1ladser, stiger og andet brug. Lasten sælges i somme vasdrag pr. 1oad å 5O kubikfod; fragten beregnes efter load a 4O kubikfod. Spirernes pris bestemmes ogsaa efter længde og diameter paa midten. Tvermaalet paa midten maa være fulde tommer, til halve og fjerdedels tommer tages i regelen intet hensyn. Naar spirer betales efter længden, stiger prisen med midtens tvermaal, men denne stigning er ikke regelmæssig. Tømmer bruges dels som benævnelse for rund trælast i sin almindelighed, dels i indskrænket betydning om afkappede og barkede stokke, i modsætning til spirer eller saakaldt langved, hvor træet er udtoppet i hele sin længde. Tømmer sælges efter topmaal, og længden noteres enten i alen eller fod eller i meter. Sagtømmer er tømmer, som hugges til skur eller forædling paa sagbrug. Dimensionerne paa denne last er gaaet ned i den sidste menneskealder. I Glommens vasdrag forstaaes ved sagtømmer egentlig tøm- mer paa 1O, 81z‘4 og 7 a1ens længde med 12, 1l1Z2, 11 og lO tommer topmaal. Dansk las-t benævnes rundlast af mindre din1ensioner, under 8 toms midtmaal, baade af furu og gran. ’Poler (engelsk poles) er rundlast af 4 toms topmaa1 med 17—18 fods længde gjennemsnitlig og ikke under l0 fods længde. Den sælges barket og tæljet eller skandset i roden og maales med baandmaal. ll[inetømmer leveres i almindelighed med 4 Z“2—5 toms top og fra 10—2O fods længde. ’ Pitprops er smaalast af forskjellige længder og med top- tykkelse fra 2—7 engelske tommer, den udskibes i store mæng- der, hovedsagelig til Storbritannien, hvor den finder anvendelse til forbygning i gruber. I