Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/578

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HUSFLID OG INm1STR1. 567 udvindes af træ ved fabrikmæssig behandling og anvendes i papir- fabrikationen. Ved cellulosefabrikerne bliver veden først findelt og siden kogt i store kar, enten med kaustisk soda under et tryk af 10—12 atmosfærer eller med svovlsyrlig kalk eller magnesia under 21Z2—51Zs atmosfærers tryk. Brænderibedri.ften er, som før berørt, en vigtig industri for Hedemarkens amt, det vil da sige særlig for Hedemarken fog- deri, og den er af betydning for jordbruget, som til brænderierne med fordel kan afsætte sine poteter, hvorhos ogsaa aktieeierne af bryggerierne faar dranken tilbage, hvilken er et søgt foder. Denne brændevinsbrænding synes at være ret gammel paa Hedemarken. Efter de til finans: og tolddepartementet indkomne udskrifter af kontroIprotokollerne meddeles her opgave over tilvirkning af spiritus ved Hedemarkens amts brænderier for aarene 1899 til 1901 tilligemed den af det tilvirkede brændevin beregnede afgift (se pag. 568). Øl og vin var allerede i oldtiden en almindelig drik, men først i det 13de eller 14de aarhundrede blev brændevin drukket af europæerne. Men kunsten at fremstille berusende drikke ved destillation er dog meget ældre. Saaledes fandt Alexander den store paa sit tog ca. 33O f. Kr. indiske stammer, der af ris-, palmer— eller dadelsaft tilberedte et stærkt brændevin, som de kaldte al Rak, hvoraf benævnelsen aa-ak hidrører. Kineserne benyttede ogsaa fra det lOde aarhundrede arak istedetfor vin. Araberne bragte den kunst at destillere til Europa. I det 14de aarhundrede forstod man kunsten i-Italien, i det l5de aarhundrede i Frankrige, og siden kom den efterhaanden til de øvrige europæiske lande. Først brugtes brændevin i Europa alene til medicinsk brug og som en for sundheden styrkende drik; deraf agua vitæ, eller livets vand, vort akkevit. Den sidste katolske erkebisp i Nidaros Olav Engelbrektssøn var den første, som fik akkevit her i 1andet; den blev sendt 1531 fra Eske Bilde. I Norge begyndte brændevin at benyttes som drik fra midten af det 16de aarhundrede. I Fredrik den 2dens regjeringstid er brændevin først om- handlet i norsk lovgivning. — En iBergen 13de marts 1563 udgiven «reces» viser, at denne drik da var kjendt og i brug, og senere gjennem en for Bergens by 8de januar l573 udgiven «ordonantZ» forbødes alt Salg af øl og brændevin, før høimessen var endt. Imidlertid synes det, som om brændevin ikke er kommet i almindeligt brug før i Christian den fjerdes tid, efterat der