Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/575

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ð64 HEDEMARKENS AMT. 157O skriver sig vistnok de større sagbrugsanlæg ved Glommens nedre del, Borregaard, Hafslo og Sande. I den tid, da ho11ænderne hentede trælast her i Norge, var Glommendalens tømmer endnu ikke udnyttet. Sagbrugsbedriften var nemlig længe privilegeret. Retten til at drive sagbrug var til langt ned i det l9de aarhundrede afhængig af kongelig bevilling; eierne af disse sagbrug fik ret til at kjøbe og sælge tømmer ogsaa fra fremmede skoge til salg. Saadan bevilling medførte ikke eneret, og det stod kongen frit for at meddele de bevillin- ger, han fandt for godt. Først ved lov af 26 august 1854 blev det bestemt, at fra 1ste januar 186O skal al sagskur være fri, saaledes at det er enhver tilladt at tilvirke al slags skaaren last til udskibning, paa hvilken maade og med hvilke indi-etninger han bedst ved, vil og kan. Af hensyn til de privilegerede sage blev de første andragen- der om tilladelse til at bygge dampsage afslaaede. Hvad der blev skaaret paa sagene i ældre tid, var inden Hedemarkens amt lidet, men der var mange smaa sage. Saale- des angiver Kraft fra 1819: I Hedemarken fogderi var der i Stange 2 sage, i Romedal 8, i Vang og Furnes 14, i Nes ingen og i Ringsaker 10, ialt 42 sage, der var ansatte til en skjørsel af 457 tylvter tømmer. I Vinger, 0da1e11 og Solør var der i 182O følgende udfør- selssage: I Odalen . . 7 sage med en skjørsel af 219 tylvter tømmer. » Vinger . . II » —-»— l08O —-»— »Grue. . . 6 » —»— l8O —»— -— C — —-—-; .—— V —.V—— —-V—-(.—— ỳ.;x„ä-.„— Tilsammen 24 sage, enbladige, med skjørsel l479 ty1vter tømmer. Alle disse sage forsynedes med tømmer fra eiendomsskoge i fogderiet. Bygdesagene var 2 i 0da1en, 4 i Vinger, II i Grue og l7 i Hof præstegjeld. I Elverum vari 1819 28 sage, ansatte til en skjørsel af 229.5 tylvter tømmer, i Aamot sogn 40 sage, ansatte til en skjørsel af 133 tylvter, og i Stor-Elvedalen 31, ansatte til en skjørsel af 210 tylvter, i Rendalen præstegjeld 30, ansatte til en skjørsel af 112 tylvter, i Tønset præstegjeld 19, ansatte til en skjørsel af 4O tylvter, i Tolgen præstegjeld 8, ansatte til en skjørse1 af 25.5 tylvter, og i Tryssil præstegjeld 19, a-nsatte til en skjørsel af tylvter tømmer, hvorimod Kvikne ingen sage havde. Følgelig var ialt i Østerdalen l75 sage, der er takserede til en skjørsel af 782.5 tylvter tømmer. .