Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/553

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

å42 HEDEMARKENS AMT. .4nl(1Zl(—l af udklækket yngel aj’ —indlandsjisk i H(’(Z87Il(ll’Z’BIJS amt i 189(i-97 og 1897‘—98.

Her-rc11. Udk1,åïÉïåîmg““ ’ l896 “97. K 1897—98. l I“’1vkea1—ten l i W l I Romedal . . Lokenkver11; 8000; Vang . . — . . Valsig Bo 0oo ɔ so ooo j Ringsaker . . . j Tem1nerli 65 0OO l 70 000 r Nes . . — . . ’ Del —1:3 OO0 l — Aamot . . . Gl0mstud 12 Ö0Ob)’ n“) 2O0 0O0 sik, 45 O00 I W t harr, 10 000 myr og

. J „ so ooo ø1—mr.

i 28Ö O00a“l i bl 3000 laks, resten I t . Hrret. l)0. . . ’ Aasm 288 300c); (—) 6300 laks, 16Ö 0O0 æ p “ r0yr, 10O OO0 sik og v W e p 17 ooo 1WP. no. . . . lMoldberget 2sooo0&1)I 112ooo1;); 11) 150000 sne 60 ooo l 1 reyr. 2O 0O0 orret. ‘ bl 9O O00 sik. 22 000 l royr. sc111c11 .... p I—:11(1c11 6O ooo ’ so 0oo Y Yt1—e Rendalen . W Aakre En mindre del orret, -;(cx1.3Öooo. l resten sik. Af Mjøsens fiskeriforening blev i 1899 i apparater i Arons- sveen, Dal, Valsig og Lokenkvern nedlagt l72 00O regn af ørret, 16 O0O af la1ks, 12 OO0 af reyr og ca. 750 0OO af sik. Af udklækket yngel blev der udsluppet 238 O0O ørret, 1000O laks, 7000 røyr. 700()OO lakeSill og 3OO O0O sik. Denne yngel udsattesi for- skjellige elve fra Svarte-lven i Vang til Laagen. Fra flere hold er der kommet meddelelse om en betydelig forøgelse af ørretbestandeu paa fiskepladsene. Rendalens fiskeriforening har i l899 udklækket tilsammen l69 730 yngel, hvoraf 103 O()O sik, 64 230 røyr, 25O0 ørret, der for det meste blev sluppet i hovedvasdraget samt endel i private fjeldvande. — Vinteren 1898—-1899 blev der af 0sen fiskerifore-ning ud- klækket omtrent 15O OO0 sikyngel, som blev uds1uppet i 0SeII samt Søndre og Nordre Slemsjø. Søndre Østerdalens fiskerifore11ing havde som rognbelæg í 1899 180 0OO røyr, 28O O00 sik, 56 O00 ørret; sluppet blev af yngel 54 O0O røyr, 250 000 sik, 46000 ørret samt 7000 yngel af harr. Yngelen blev fordelt saaledes mellem de forskjellige e1ve og vande: I Re11sjeen, Elverum blev sluppet røyr og sik. I Svarttjernet, Stor-Elvedalen, reyr.