Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/552

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FISK 0G FISKERIER. 541 vande Disse foreninger har sine udklækningsapparater og de fiske, som udklækkes, er ørret, røyr, sik, harr og lakesill. Fiskearter som brasma, blaaspolen, buken eller aarbuken, hvilke opnaar en betydelig større1se, vil være til skade, forsaavidt de vil fort-ære en del af den føde, som bør forbeholdes de bedste og værdifuldeste fiske. Det er ikke antallet af arter, men mængden af de værdifulde fiske, som giver fordel. Der er enkelte mindre fiskearter, som maaske er uskadelige og kan tjene andre fiske til føde. W Saadan fiskeart er krøk1e. Men forp1antningen af denne fisk til nye vande kan vel ikke sikkert anbefales, da det vel ikke er bragt paa det rene, om den ikke er rognæder. Ved besættelse af fisketomme fje1dvande med fisk opnaaes med forholdsvis smaa Opofrelser særdeles tilfredsstillende resultater paa grund af den hurtighed,v hvorved fisken pleier vokse, naar den indsættes i saadanne —vande; dette finder sin naturlige for- klaring i den store næringsmængde, som deslige vande i regelen indeholder netop paa grund af, at der tidligere ikke har været fisk i dem, som kunde fortære næringen. Af de tre nævnte foreninger er i 1894—l898 udklækket følgende antal yngel. Antallet af udklækket yngel af í72dZ(l7l(ZS1fl-S’ki ]894—95 og ]89:3—96. ’—† “*— “† l W ’;“ “ “ W ’l?l V l “4“—-—” *’—;“ Udk1æknings- HcP1—ca.,;ted. 1894—95. 1895“—96. B F18kemer- “ “I Vang .... Valsig 7 00O r i Ringsaker . . Fossum 4O 0O0 18 000 Røyr. Nes . . . Dal 73 000a) 72 000b) ö5 OO0 lakesill, 6000 l røyr, resten erret. p b) 50 O0O sik, 16 00O

reyr, resten ørret.

Aamot . Aasta:350 300a) 285 00Ob) a) 270 000 sik, 60 0O0 “ lakesill, 30O harr, resten ørret. 20O 00O sik, 35 00O røyr, 15 00O la-kS, 10 0O0 harr, resten ørret. Aamot . Moldberget 8Ö 0O0a)Ë 285 OO0b) a) 8O 00O røyr, 5000 l . Sik. i 6O 00O røyr, 225 000 sik. Sollien . . . Enden 6O 000 “ Lille-Elvedalen Straalberget ca.12000 2O O0O Rendalen . . Rendalen 8 0O0 n Reyr.