Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/539

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

528 HEnEMARKHNs Am“. Fosbæk har bækkeørret, men fisket er uden betydning S—oartøna-har ørret og bedre fiske. Lavaaen fra Lavsjøen har fiske. IHupa har godt fiske. Spelaaen fra Spe1sjøen har godt fiske. Raujjel(lsbækken er fiskerig. Kittelsaa har nogenlunde godt fiske. Øiungsaaen fra Øiungen har godt garnfiske. G—runnbækken fra Grunna har godt garnfiske. Aks;jøbækken fra Aksjø har godt garnfiske i sjøen.. Skvaldra har noget fiske. Hynna har ørret og godt fiske. Harren, ørreten“ og gjedden fanges hele vaaren og sommeren. Laken mest om høsten og vinteren. Ha-rrens fiske har ikke liden betydning til sine tider„ ellers er fisket høist ubetydeligt. 9 kg. pr. dag er et godt fiske og naaes ikke ofte. Enkelte harr naar 0.75 til 1 kg. Gjedder ind- til 6 kg. fiskes hist og her. Bielve mellem Aastaoset og Skjefstadfos er: Valsaa, Galaa, Yksna, Lekjem og Terninga, som har noget bækkeørret med ubetydeligt 1iske. Glommen mellem Skjefl9tadfos og Braskerudj”os har foruden de længer oppe i Glommen forekommende arter tillige her slom, en lidet værdifuld fisk af ubetydelig størrelse, derhos yderst sjelden brasen. I størst mængde er der sik og harr, dernæst gjedde og lake, ogsaa nogen ørret. Ørreten og tildels harren har fornemlig til- hold i og nedenunder de to fosser, særlig Braskerudfos. Slommen gyder i mai. Alle fiskearter er gjenstand for fangst. Af abbor, murt og Blom er fisket høist ringe. Fiskeriet har her liden betydning. Fangstens størrelse er som oftest ubetydelig. Med oter kan dog fiskes indtil 4 kg. pr. dag, men sjelden. Bie1ve til Glommen mellem Skjefstadfos og Braskerudfos er Jømna, Syrma og Bronka. -lem-na har kun bækkeorret og er af liden betydning Syrma er næsten fisketom. I Sarsaassy“øen er harr, gjedde, abbor og brasen og leilighedsvis fiskes hele sommeren, men mest om vaaren med garn. Der kan fiskes fra næsten intet pr. dag til 24—30 kg. Gjedden og abboren gyder i begyndelsen af mai og brasen i slutningen af mai. Br()nka fra Bronkensjø har ørret, som gaar helt op. Der fiskes med garn i sjøen. I Glomm-en mellem Brask(“ru(lfos og Eigsjbs findes foruden de