Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/534

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F1s1( OG F1SKEB1EH. 523 gjedde og ørret. Lidt abbor og murt fanges med forskjellige redskaber. En ikke ubetydelig mængde lake fanges paa iskrog, men det øvrige fiske har lidet værd. Der klages over, at harren mellem St-ai og Solør fanges i gydetiden, ikke alene gangfiskene, men ogsaa de smaa standfiske. Bielve til Glommen mellem Renoset og Aast-aoset er Rena og Aasfa. I Rena gaar fisken helt op til Storsjøen. Elven er rig paa harr og ørret. Gjedde og lake forekommer sparsomt. Sik fanges kun undtagelsesvis. Tryte eller abbor skal findes paa et sted i ringe mængde. Antagelig er der ogsaa gor- kim og steinbit, men ikke murt og neppe røyr. Allerede fra isløsningen fiskes og hele sommeren og høsten til ubestemt tid med not, garn og stang. Rev og oter benyttes. Med not kan paa en kvæld fiskes fra en ubetydelighed op til 1 tønde (Løset og maaske Deset). u Garn— og stangfisket er betydeligt, men fangsten variabel, enkelte dage indtil l2—24 kg. Ørretens størrelse er indtil 3 kg., hvad der dog er sjelden. Harren findes paa indtil ]IZ2 kg., I,‘’‘2—-3Z4 kg. er almindeligt. Fisket drives Som binæring og er tildels af stor vigtighed Tilreisende, tildels englændere, fisker for fornøielse. En sports- 1isker kan paa en dag med flue fiske indtil 24 kg.; dette er dog ikke almindeligt. I april og maaske ogsaa i mai gaar megen harr fra— Stor- sjøen nedover Rena til Glommen for at gyde, og en hel del harr tager saa veien atter opover Glommen til Atna og opover til faldet og dammen ved udløbet af Atnsjøen. Harren naar først i sidste halvdel af juni op til Atnas øverste del, og den maa derfor gyde i den nedre del og sandsynligvis ogsaa i Glommen. En mindre del af den harr, som kommer nedover Rena, fort- sætter —vandringen nedover Glommen, dog neppe længer ned end tH nederst i EHverunr Ialhdd er «gangflskx ikke seet nedenfor Braskerudfos. I juli tager harren, som er staudset i Glommen, opover Rena til Storsjøen igjen, men harren forlader ikke Atna føri september og oktober. Paa vandring i gydetiden fanges harren i større mængde ved isfiske og anden agning, og der ødelægges en mængde smaa standfiske. I Søndre Rena falder .7ulussa og ()sa. .Yulussa kommer fra Bergersjøen, og denne sjø har kun gjedde og abbor. I elven er mest ørret, nogen gjedde og 1ake samt lidt abbor.