Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/533

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

522 HEnEMAnKHNs .mT. I Im.S;joen drives mest af gudbrandsdøler garnfiske, mest sommer og høst, og forøvrigt fiskes leilighedsvis om sommeren. Ørreten naar indtil 1.5 til 2 kg., men den er kun enkeltvis saa stor. Fisket i Imsa og især i indsjøen har større betydning end i hovedelven. Rogna har ingen betydning som fiskeelv. I Glemmer .f3“a Rasten til Hovdeoset er der harr i størst mængde, de andre fiske forekommer meget sparsomt. Krog er omtrent det eneste fangstredskab, og fisket drives leilighedsvis om sommeren. En del harr fiskes om vaaren ved isfiske, i gydetiden eller naar fisken er paa gang til gydning. F angsten er ubetydeYig. Bielv(— til Glommen mellem Rasten og Hovdene er Søkkunda og Neta. Søkkzm(ia fra Søkkundsjøen har kun ørret. 6 kg. pr. dag er godt fiske, oft-eSt er det mindre Gydetiden er september og oktober. I Søkkundxøm fiskes med garn. l2—-lå-l kg. pr. dag er godt fiske. Fiskens størrelse er 3jÏ1—l kg. I Søkkunda falder: ]i?1ataaen fra Myklebyä;jøen, hvor der er et godt garn— og oterfiske. ]8—24 kg. pr. dag er dog sjeldent Fiskens størrelse er indtil l kg.; det er kun ørret. I N1eta er kun ørret. Fisket er af mindre betydning Mellem Hovdeoset og Renoset forekommer i Glommen i størst mængde harren, dernæst ørret. gje(lde og lake. De andre arter meget sparso1nt. Til fangst af harr og ørret anvendes sædvanligvis agn og flue Ørreten tages ogsaa med rev. Til gjedde anvendes ogsaa krog og ruse, samt til lake rev og iskrog. “ Stangfisket er ikke af saa liden betydni11g, ti kg. pr. dag regnes for godt fiske. Fisket er afta-get. Bielve til Glommen mellem Hovdeoset og Renoset er Hovda fra Hovsjøen, og her er ørret. Hovda fører tildels ogsaa om vinteren isgange. Fiskeriet i Hovda har større betydning end i hovedelven. Gydningen fore- gaar i september og oktober; der fiskes leilighedsvis hele sommeren med garn. 6 kg. pr. dag er godt fiske. Fiskens størrelse er op til Ve kg., men fludes ogsaa paa 1 kg. I—[o1=.Ýjøm var før et godt fisket-and, men fisket er aftaget. I Glomm(—n mellem Renoset og A.astaos(?t er de samme fiske som længer oppe, dog mere gjedde og sik, derimod mindre ørret. Not benyttes til fangst af harr, sik og gjedde, ruse til samme arter og væsentlig til gjedde og abbor. Med Stang fiskes harr og en ringe mængde ørret. Rev og iskroge bruges til lake,