Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/521

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

5lO HEDEMARKI—2NS AMT. Den forekommer i flere større indsjøer og vas(lrag søndenfor Dovre; langs vestkysten mangler den. Den er en liden fisk, 18 til 2O cm. lang og ikke tykkere end en lillefinger. Af den største form er fra Mjosen eksemplarer„ hvis totallængde er 23 cm. Krøl(len holder sig mest i stim paa dybt vand, men i lege- tiden nærmer den sig stranden og søger grundere vand og strømme Den synes, ligesom la-ksen, egentlig at være en vandre- fisk; men den synes udenfor 1egetiden at være en træg og magelig fisk. Den har stor mund og stærke tænder, saa den er en rovfisk, der ogsaa fortærer yngel og rogn. Krøklen, der findes overalt i Mjøsen og i mængde, gyder om vaaren i begyndelsen af mai og fiSkes da med not, ofte i tøndevis; den benyttes til agn, idet den i levende tilstand sættes fast paa angelen ved rygfinnen. Naar den er fanget i not, sættes den i kasser i en elv eller i MjøSen og holdes saaledes levende, indtil den skal bruges. Krøklen lugter løgagtig ubehagelig og er hos os lidet agter som menneskeføde. Saa er dog ikke tilfælde i Rusland og Eng- land. Den er vore ferskvandsrovfiskes kjæreste føde, og den for- merer sig meget hurtig; der kunde derfor være tale om at op- (1lske den i de vande, hvor vore lakseartede fiske hører hjemme, men da den er rovgjerrig, kunde den blive en for ørretrognen og ørretynge1en skade1ig fisk. Hav-r, her-r (thymallus “m1lgaris) forekommer i Østerdalens og Gudbrandsda1ens vasdrag søndenfor Dovre, desuden i Fin- 1narken. — Paa Vestlandet kjendes den ikke udenfor Raumas og Sotras Vasdrag i Romsdalen, og denne forekomst her er, som berørt, for- klarlig, naar man erindrer, at Lesjeværksvatn har afløb til begge sider, Laagen mod øst og Rauma mod vest, og harren har da fundet vei fra Laagen gjennem Lesjeværksvatn og ned i Rauma og Sotra. Her i Romsdalen kaldes harren børting eller byrting. Paa fjeldsiderne i det sydlige Norge stiger den op i birke- bæltet og bliver i flere af de høiere liggende indsjøer i Gudbrands- dalen meget større end i de lavere dele. Den har sædvanlig en længde af 45 cm. og en vægt paa l.5—2 l(g. og mere. Harren er en for ørretens for1nerelse skadelig fisk. Den op- holder sig saavel sommer som vinter i indsjøer og e1ve og leger i e1vene, «naar heggen blomstrerÞ:, eller paa en tid, da ørret- yngelen er udklækket, og da den er en meget graadig fisk. gjør den her skade. Harrognens udvikling i sommervarmen foregaar i forholdsvis kort ti(l, og da den er meget frugtbar, faar den