Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/52

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURLIG BESKAFFENI—IED. 41 Længer øst følger høie fjelde, bestaaende af lagdelte berg- arter: Elgepigg(—n, 16OO m., Saalaakimm, 1587 m. og sydvestlig for Sølensjø naar Sølen i Rendalen l78O m. F(emunde1z er en del af en større forsænkning, der over en stor del af sin udstrækning er fyldt med indsjøer, hvilken forsænkning fortsætter et stykke mod nord. Disse indsjøer er fra nord af: Stue.sýøen i Tydalen, anneks til Selbu, 6.7 km.2 stor med udløb mod nordvest gjennem Tya til Selbusjøen og der- fra til Trondhjemsfjorden, høide over havet 606 m.; VigeLSjøen, 5.2 km.?, 895 m. o. h.; Store Rien.s:jøe)2, 14.9 km.“’? og 762 m. o. h., alle med udløb i .—lursunden i Røros, 44.4 km.2, 696 m. o. h., med udløb fra sin vestlige ende gjennem Glommen; Feragen, l5.6 km.2, 657 m. o. h., med udløb mod vest gjennem Da1s- elven straks forbi bergstaden Røros til Glommen; disse sjøer ligger udenfor Hedemarkens amt; F(Blll2t)l(Z(’II, Norges største fjeldsjø, 58 km. lang, 204.5 km.2 stor og 673 m. o. h. Den har mod sydvest udløb i den sydlige ende af den straks vestenfor samme liggende Isterxøm gjennem Tryssilelven. Fjeldmarkerne paa Vestsiden og østsiden af Fæmunden bestaar, som berørt, ikke længer af skiferbergarter som fjeldene i Kvikne; det er fjelde byggede af bergarter henhørende til spa- ragmitformationen; der er ikke saa gode beiter. De største høider paa fjeldmarken vest for Fæmunden er før nævnte, nemlig Saalaakimm og Elgepiggen og sydveStlig for denne østre Graa- høg(la, 1428 m. Fjeldene paa østsiden af Fæmun(len er ogsaa før nævnt, nemlig Sb’llk2l(’)2 og Elgaahogna. Fra toppen af Sølen eller fra grændsefjeldet Herjehogna sees landet i det store at sænke sig mod syd og sydøst, og ien afstand af omtrent 70 km. mod syd fra Fæmundens sydlige ende er Tlrys.s-ilþeld i Tryssil hovedbygd, som naar en høide af 1l39 m., det høieste fjeld i en betydelig omkreds, medens grændsefjeldene Fulu-Held og Faksej)elds langstrakte plateauer i sydøst har en høide af 1000 m. og 862 m. Den almindelige retning saavel af de større som af de mindre elves løb er sydøstlig. Hoveddalføret er det ca. 58 km. lange Fæmundens bækken og dettes fortsættelse Fæmunds- elvens dal; sjøens retning er fra nord til syd, medens elven snart tager en sydsydøstlig retning gjennem Tryssil herred, og lidt nordenfor den 61de breddegrad gaar den over grændselinjen ind i Sverige Fæmundens høide over havfladen er 673 m., Og ’I’ryssilelv“ens høide ved Ti-yssil kirke eller i en afstand af 70 km. sydlig for sjøen er 302 m. Det er iTryssi1 kun undtage1se, at fjel(lsiderne styrter steilt ned i dalbunden, som paa begge sider af Engeren. Det er almindeligt, især i de høiere fjeldegne, at dalsiderne i begyndelsen hæver sig langsomt op fra dalbunden, og ofte ligger ur under de