Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/513

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

?‘)02 HEl)EMARKENS AMT. og dels af insekter, som findes i mudderet, maa den ansees for uskadelig. i Den er doven og dorsk. Hvor den forekommer udenfor de anlagte karusdamme, fiskes den dels med smaa— nøter, dels med stang, hvortil anvendes mark til agn. Af dammene tager man den med hov eller en egen dertil indrettet kurv, som drages langs bunden. Karussen opnaar en størrelse af 1 til 1.5 kg. og agtes høit for sit kjød, der dog indeholder mange ben. Den spiSes kun fersk. Gorkim, ør-ekyte, elv-si(.Z‘e (pho.1)im1s aphya har stor udbredelse og er almindelig over den største del af landet, saavel i kystdistrikterne som i de indre dele; paa fjel(lsiderne i Gud- brandsdalen forekommer den endnu i birkebæltet opimod 1000 m. o. h. Gorkimen er kun lO—-l2 cm. lang; den findes ogsaa i mange lavere liggende ør1—etvande, hvor den vistnok tjener til føde for ørreten. Om fo1—sommeren gaar den op i mindre elve og bække, hvor den gyder sin rogn. Den er altsaa ikke udelukkende nogen indsjøfisk. Da ørretyngelen paa den tid er udklækket, og da gorkimen er en graadig fisk, bør den ikke forplantes. Den er dog et søgt næringsmidde1 for de større og nyttigere ferskvandsfiske. Den fanges med hov eller med agn. Hos os spises den ikke, i udlandet ansees den nogle steder for en deli- katesse. ZZ(’l’S’Z“í)tg, træl, gl(Z(”)M—St (VZ(Ë“tl(’íS(’MS g-rWislagAi-H—e) forekommer i de fleste indsjøer og vasdrag i de sydlige dele af landet. (blleft anfører, at den er hyppigere i Mjøsens øvre del end i den syd- lige, og at den her kaldes guldbust, men forekomsten af denne fisk i Mjøsen er ikke sikkert konstateret. I Gudbrandsdalen er den særdeles talrig i Laagen lige op i Vaage præstegjeld, og er kjendt under navn af træl. I Drammenselven bærer den navnet hersling; i Smaalenene er den almindelig i G1ommens nedre del ovenfor Sarpfossen. . Den er sædvanlig 26—37 cm. lang. Den færdes helsti rent vand og strømme; den leger i mai. Den har hvidt kjød, men skattes ikke høit som næringsmiddel. Raa(Z§“ødring eller L’(’(Z6*l’b2lk (Z6’l1(3‘i-S’(’fl-S i(lus) er udbredt i flere indsjøer og elve søndenfor Dovre, saaledes i Drammenselvens nedre del og de tilstødende vasdrag, saasom Fiskume1v paa Eker. I Glommen er den ligeledes hyppig og naar en betydelig stør- relse; i Øieren benævnes den undertiden rødfjæ1—ing. Den fore- kommer ogsaa i Mjøsen. Den kan naa en ret betydelig størrelse, op til 2 kg., og er spiSelig. Den tages i Sverige i 1—user, not og garn og kan ogsaa fiskes med agn.