Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/51

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

4O HEDEMARKENS AMT. ligste toppe. Storskarven er en uformelig pukkel af skifere, som ikke naturligen kan betragtes som en top paa Dovrefjeld, eller som en fortsættelse af Snøl1ætta og omgivende fjeld. 0I“0g1’aflSl( oversigt I det hele og store falder landet i Hedemarkens amt af fra nordnordvest til sydsydøst; herreder- ne i nordnordvest har i det hele en større midlere høide end de i sydsydøst; de høieste toppe sænker sig i det hele i denne retning, og retningen mod sydsydøst er den retning, i hvilken hoveddalene Østerdalen, Tryssildalen og Mjøsen strækker sig. Den fjeldmark, som begrændseS af elvene 0rkla og Tonna mod øst, Grimsa mod sydøst, Gudbrandsdalslaagen mod sydvest, sammes bielv Grøna og nordligere Driva i vest, er et forholds- vis lidet kupe1—et høifjeld bestaaende for en væsentlig del af skiferbergarter; i den sydvestlige del af denne Strækning ligger Foldalen; den vestlige del naar udenfor amtet og hører til 0pdal og Dovre herreder. Fjeldmarken har gjennemstlig en høide af l100 m. over havet. Hovedveien til Trondhjem,“ der ligger uden- for amtet, naar mellem skydsskifterne Hjerkinn og Kongsvold en høide af 1250 m. Enkelte fjeldtoppe hæver sig her høiere; af disse ligger en del i Hedemarkens amt, saaledes nær grænd- sen mellem Lille-Elvedalen og Opdal og Dovre herreder RotfesjøhB, 1650 m., Høggv§ja eller HøggiPn, granitfjeld i Kvikne paa gi-ændsen mod Foldalen og Tønset, 1636 m., RødGl8ZlB mod sydøst, nord for indsjøen Savalen i Tønset, 1453 m. IVVOl(J(1Z(’I] sænker sig flad og sandet; aaserne er skogklædte, sjelden med steilere fjeldvægge. I dalbunden er mest sand og rullesten, sjelden sten i fast fjeld. IxVi“’ikIlc’(l(Il(’)l-, der mod øst begrændser denne fjeldmark, har gjennem 0rkla afløb mod nord, og en forsænkning føreri 7O0 m.s høide over i Tonnas dalføre, sidedal til Østerdalen. Øst for Kviknedalen og Tonnas dal, mellem disse dalfører og Østerdalen, bevarer det fremdeles af skifer bestaaende høifjeld sin karakter af et let farbart fjeld med gode beiter, hvor enkelte høider hæver sig over fjeldmarken. Det høieste punkt paa dette høifjel(l er Forelhogna, 1359 m., paa grændsen mellem Kvikne, Tol- gen, Singsaas, Holtaalen, Aalen og Budal herreder. De dele af Tønset og Tolgen heri-eder, som ligger paa øst- siden af Glommen over mod Fæmunden, bestaar fremdeles først af skiferbergarter med forholdsvis milde former, hvilke længer øst afløses af vide strækninger bestaaende af andre lagde1te bergarter, sparagmiter, kvartsskifere og sandstene. To fjelde op- træder her paa Glommens østside med en helt anden bergart og naar betydelig høide over omgivelserne; det er gabbrofjeldene HI1l)llIlPZj).6ZdBt i Tolgen, l539 m. høit, og T7“O]l)j(’Z(i(’t eller Trom1. paa grændsen mellem Tønset og Lille-ElvedaIen, 171O m. høit.