Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/505

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

494 HEI)l-2MAI—lKENS AMT. O Af sjeldne besøgere i an1tets lavlande kan nævnes; v(1gtelm (1—of1(“rnWi.1? (“onmeamis), der er observeret i Folda1en og paa Tønset. iI(irgis-viske st(?pp(Þhøns ()SZyÞrrhaptes pamdoxu.C:), der hører hjemme paa de mongolske og kirgisiske sa1tstepper, har et par gange vist sig i amtet, saaledes engang i 1Stange, hvor en flok paa 8 stykker holdt sig i ro i løbet af en 8 dages tid. Et par besøg har ogsaa været gjort af den sorte sterk ((“iCon“ia nigra). IO(’Zd(’I2 (hæmatop“s O—S’ð‘l’(lZ(’gl1S’), som tilhører vort lands kyst- egne, har et par gange været iagttaget ved MjØSe1l. Stor.skar1:(?n, kvitlaar-ingen, aalekra-akm (phffala(“)—o(—ora.r Carboj), der kun ruger langs vestkysten og især i de nordlige dele, har vist sig paa flygtige besøg i amtet, saaledes ved Mjøsen, i Tryssil og Stor-Elvedalen, paa det sidste sted holdt i l887 en flok paa 20 stykker til i flere dage. En anden kystfugl, sildemaag(m. gu(føtfing (“larz(s —fem-11.s*) er observeret ved Mjøsen et par gange. g K1’yb(Iy1’ Og padder. Af krybdyr er det kun ji“Y;flsl1‘n, jjør- jbtla, ø(lla (la(—(1rta —c-ivipar(i) og af padderne den almindelige —frosk (r(ma femporaria), som forekommer almindelig i alle amtets dele, høifjeld som lavland. HllgO)’llIt8)l, (?iterorn-im (i§i;)ei-a b(?rus) holder mest til i stenrøser og blandt lyng i lavlandet. i I Tryssilelvens dalføre er den paa mange steder hyppig og findes her helt oppe ved Galten. Saavel staalormen eller slo (a:aguis ji“agilis) som de to snogart(—r ((—oluber nafr“i:1: og (’Ol’O“)l(’ZZ(l (l’l(—S’f“)’í(l(’(lV) findes paa ’amtets lavlande og ligeledes padden. gi-o (bi(fo bz(jb) og den lille ‘lP(l)2dR(1Z(lIIl(l)7(Y(’I’ (molge pZm(ïtatus). “ Fiske og fiskerier. FiSkenes navne og udbredelse Udbredelsen af ferskvands- fiskene er i Norge noksaa mærkværdig, idet et forholdsvis betyde- ligt antal arter forekommer paa Østlandet, medens de mangler paa Vest-landet: mange af dem optræder igjen i Finmarken og de nordlige landsdele Da der hersker nogen vildre(le med hensyn til ferskvands- fiskenes navne i de forskjellige vasdrag, skal her først de i Norge kjendte ferskvandsfiske opregnes, nemlig de egentlige ferskvands- fiske og derhos de, som lever baade i ferskt og Salt vand, Som laksen og aalen.