Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/503

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

492 HE1)EMAm(ENs Am-. Af Zn’Z(t()’((ftlgZ6’)l() findes SO)’f8Z)(I3“t’Il eller (Zj(’]’()’ll(Z—3fllgl(‘Il (picus DJ(t7’fít(8) og den lille gW)’()7l-S’]7(Pf (ge(“im1s Cam(s) i amtets sk0ge. Af (Zlt(?ll“ findes ringdu(‘n ((?olumb(1 palumbus) og blaadueu eller skog- (l‘“W ((—olz1mba o11n(1—s). Om disses udbredelse inden amtet er før fortalt I amtets skogtrakter lever de vilde h(ms(1fugle, fi-ur og mi (felrao so-()galla1s-), aaɔîf“gl Hm-ao f(’Z)’lZY’) og jerpm (fPfrast(1s bOM(l8lZ(l), som før er omtalte. Af va(l(:fi1gle forekommer Z“I’(l)l(’li (grz1s (3í]l(3f(’(lW) paa Østerdalens store, ensomme skogmyrer og )“ugdm (Zs(rolopa.r— —)“11stiCula). Af ‘)’OIîZll(]Z(’, som lever i a1ntets skog-e, kan mærkes hZ1broen,

  • )’Oj1(’I’ (‘sfri.1— bub(Zj, p(*rl(P11glen (ny(—fald J(—’)l(jMl(lZMt”f) Og sporadisk optræ-

dende slag“glen (syrnium m“alens(î). Paa høifjeldet hører en del smaafngle hjemme, som “ri:agtrostm (t“—r(l:1.S torg:1at“s) og graafrost(m eller “fjCldtrosten (tm-dus pilaris), der begge ruger i birkebæltet paa amtets fjelde. Endvidere gul- (’“I’Z(‘“l m()t(t(’iZZ(l —fl(l“l7(t), —9ivsparZ:en (emberiZa s(—hOeni(—lus), S)I(’Sj)ll7’L’(’Yl (ple(“fr“opha12es nivalis), der først findes ovenfor trægrændsen, hvor den bor i stendynger helt op til den evige sne, og fIZ(l(l-ZɔZ]—(E”i(’]l (m“itha(—“s .—m(“(—im), der ogsaa kaldes bjældefuglen. Den sidste ruger i størst mængde ovenfor polarcirkelen, men er ogsaa almindelig paa de fleste af landets fjelde, saaledes ogsaa i Hedemarkens amt. Den regnes for at være den bedste sanger paa fjeldet-. Af andre spurvefngle kan nævnes b(*“)’(Zfl)lZɔ’(’I2 (fi-jngilla monti- fi“ing-ill(1), hvis sang bestaar af en eneste langtrukken tone, cWgpip- ler-km ((mth“s ]))’(lff(’)i-S’f.S“) og graasisik(—n (C(mnabina linaria). Af de vilde hø“s(îf11gl(“ er —rypPrne almindelig udbredt paa amtets fjelde. Af m(l((j)xgl11 findes de før o1ntalte: heiloPn (1“haradrius plm:i(1tis“Z og X]“(’Z(ZZ()(’M, b()Zft.(P)l eller ])OlIl(3)’(l7lJ—8f“l(1]Z(’)t (f“h(H’(l(f)’ítt-S’ mor-inellus). Hist og her paa Østerdalens fjelde lever ti-inga f(“mmin(—ki, en af de mindste vadere. Denne er egentlig en arktisk fugl, idet den har sin største udbredelsei Finmarken, hvor den ruger i store masser. Af andre vadere paa amtets høifjelde kan nævnes den bred- nebbede Sfl’(lIl(Zl’l-f)(’ (limi1—Ola pl((tyrhym-ha), der findes paa Øster- dalsfjeldenes bløde myrer. Af S11(?P1)el’ findes her glufs1:epp(—n (fotamcs gl()(tis), rø(Ib(w eller gi-(1(1hjel(l (f()f(tII(I.9 (ali(lris) og grø“ben, tinksmed (‘tofa1ms gZ(l“I’(=’()Z(l). Ogsaa af sz.—(mm:(;fugl1— er der nogle, som holder til paa amtets fjelde, saaledes k“rikamlCW ((l)l(I—S (“)—1Z(P(—((). bjeryand11n (f:(ligula marila) og .sg“(1o1“r(—n eller .vva)“t(():(hW (()l.d(*lMf(l j2(s(“a;). G)—aam(1(1g1w— eller smaamaag(1n (I(1re1s (’(I)Nl-SÏ), der egentlig er en kystfugl, kan Ogsaa hist og her træffes ruge11de ved amtets fjeld- vande