Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VI Oplysninger om dyreliv og jagt og 1iskerierne er hentede fra forskjellige forfattere, saaledes fra arbeider af R Collett forstmester Bar-th. I. P. Friis og andre. Videre fra fiskeriinspektor Landma-rk, H. ]7ui(fel(lt-Kaas, M G. Hetting, O. N. I‘oberg, hvorhos en monografi over fiskerierne i Glomme11s vasdrag af S. N(—)y(1(u“d. Talrige oplysninger vedkommende sp1—og, follu:—traditioner o. s. v. skyldes .lIolfke JIoe, endel sprogprover dr. .—1Vl’llln(l Larsen, hvorhos Ivar Armene arbeider er benyttede Oplysningerne om veiene i amtet er et uddrag af veivæsenets historia-. og disse er suppleret ved oplysninger om de i de senere aar byggede veie gjenne1n veidirekteren. Beskrivelsen af veiene i hei-rederne er ved amts- ingenier I. B. ll’erenski()l(ls foranstaitning udarbeidet af 1(?11S11l[I31l(l9l1f?, til- dels paa grundlag af den geografiske opmaalings veibeskrivelser. Der er videre benyttet arbeider, indberetninger og meddelelser fra del statistiske kontor-, lJ6lCl’iTl(Pl’(liI’BktOl’6Tl1, medi(:“inaldirekfø-ren, telegr(gil“irekfore“1 og skogdirektorm; fremdeles (IlDlöR(BI’ldf3)l(’8 in(ll)(—retningen jbrfegnelse Or-er 8l(ll8?l‘B eiemlomme, kemm1male regnskaber, «Kanalræsenets Historien amm- fhi)g(;ets j’orh(mdlinyer og forskjellige andre beretningen Videre skal nævne§ af de ældre arbeider “]. Kra-fl: «Beskrivelse over Kongeriget Norgeø, .4. (’. Smith-: «1Beskrivelse over Trysild Præstegjeld», P. S. B(m(1: ê-.Beskrivelsi- over ()udalens PræstegjeldÞX. . Vigtige bidrag til herredsbeskrivelserne er leveret ved alle hei-reden-S “I’((fOl’(’l’(3, der har l)esvaret1 en række spergsmaal, som paa a1ntsthinget blev fordelt ved Stiftamtmand G. Gmm. Der er benyttet arbeider og meddelelser af H. —I. Barsta(l, O. .Y. Broch, .4. 7’h. Kiær, Sophus Bugge, L. Daae, G. Guldberg komponist Haar-klou, IV). (Iorstad, —]. Nei-eng, N. Nieolaysen, Y. ZVielsen, I—I. Nysom, Sta-inar S(?hjedt, L F. W. SChroeter, F. ‘SCh1“tbeler, L x1. S(Blmeider, G. Storm Ved beskrivelse af byerne er benyttet Chr. Ramseth.— “Hamar bys historieɔ sum t- forskjellige jubilæumsnnmre af avisen Hertil kommer da, hvad udgiveren har samlet paa reise i 1901 og paa flere tidligere reiser i amtet. Kart over amtet i maalestok „,0l00(„ udarbeidet af den geografiske op- maaling, vil ledsage 2det bind, ligesaa et kart over Hamar i maalestokke11 Må0,—„ revideret af Hamar stadsingenier. Kristiania i april 1902. ’ Amund l-lelland.