Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/487

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

476 III—2l)l-2MARKl-ZNS AMT. stadig dvergbirk og vidjekjær med myrsig og større myrstræl-:— ninger, hvor dalrypen hører hjemme. Ne(lenfor barskoggrændsen er dalrypen indskrænket til tem- melig begrændsede-lokaliteter. I birkebæltet er den mere jevnt og almindelig udbredt og tiltager i hyppighed op mod birke- grændsen. Den egentlige hovedmasse af ryper holder til i den øverste del af birkeskogen med smaa forkrøblede og spredte træer, mel- lem hvilke grunden er dækket med den vegetation, hvori ryperne helst holder til. Der, hvor der ingen skarp græ11dse er mellem birke— og vidje- l)eltet, er der næsten altid gode rypetrakter, om ogsaa fuglenes mængde i almindelighed er større noget høiere op i vidjekjærrene. Fra den øverste del af birkebæltet fortsætter rypen op igjen- nem dvergbirken og vidjeregionen; høiere op forekommer ryperue mere Spredt og enkeltvis. Enkelt-e strækninger mellem Gudbrandsdalen og Østerdalen er bekjendte som gode rypetrakt-er og før ogsaa for jagt paa ren, f. eks. fjeldet omkring Aasda“lssæteren. Her træffer man baade fjeld— og liryper, saaledes paa I—I(—st IL“11(1ppcw og —S71“(m?()la paa nordsiden af dalen, eller paa (§ma- høg(l(1 paa S)’(“lSl(1GH, og fremfor alle andre steder paa K1—im: her vil man altid hvert aar finde en del rypekuld, selv om man ikke har hund. l 1875e-76 blev om vinteren fra Røros udført 2l)0OO1Jl ryper, hvoraf 336(10() var fangede alene i F0ldalen fra hesten og til jul. Om sommeren finder man ikke let rypen, medmindre man har hund med Sig. Af frygt for høgen flyver den ikke gjerne op, men foretrækker at gje1mne Sig unna i lyng og krat. AI111ll1dGllg udklækkes dalryperne i løbet af den sidste uge i juni og den første uge i juli. Midt i juli er næsten samtlige reder tomme I august maaned vokser rypeungerne hurtig. De, der ved ll18=tI1l(3(il(W1]S begyndelse er saa store som agerrikser, er allerede H H ved maanedens udgang omtrent ligesaa store som forældrene Dog veier de ikke nær saa meget Hannens vægt er i regelen omkring 0.7 kg. Hunnens vægt er om sommeren med et middeltal lidt over O.5 kg. Gunstige eller ugunstige sommere kan gjøre en forskje1i tiden for rypeuI1gernes udvikling af 3“ 14 uger. Ryperne forekommer i meget forskjellig mængde paa høi- fjeldet i de forskjellige aar. Paa hoifjeldet sydpaa gaar der neppe to fede aar paa syv magre. Her i landet kan der kun undtagelseSvis blive spørgsmaal