Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/484

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I)YRI—2I.IV 0G JAGT. 473 Fælddede, dræbte dyr-. Vil(ltbestandcn. Ha.rdangervidden . . . 3OO 3—4 OOO Jotunfje1dene . . . 20O 2 0O0 I)ovrefeltet . . . l00 1000 Kviknefeltet . 40 400 Østerdalsfe1tet . . lO 1()O Ringebu-feltet . . . 30 8OO — Sum 680 6—7 ()O0 Disse tal antoges at være høie allerede i 7O—aarene. W Antallet af fældede ren i l889—19OO har været: A1ntet. 8endr(— øster-da.l(—n. Nordre østen-dnlen. 1889 . . 4() l89() . . 61 189l .i . 30 1892 . . 32 l893 . . 29 l894 . . 38 l895 . . 4() l896 . . 38 4 34 mer . . g 4 31 l898 . . 32 7 25 l899 . . 4O 7 333 l9O() ........ 17 2 l5 I de tre fogder-ier, Hedemarken, Vinger og Odalen samt S0lør, fældes ikke vildren. I)er er ikke tvil om, at der langt tilbage i tiden fandtes (—t mangedobbelt større antal ren end nu, og man antog omkring l876, at antallet af rensyr var aftaget til det halve i løbet af 2O a-ar.’ Klagen over, at renSdyrene var iaftagende, hørtes imidlertid allerede i det 18de aarhundrede A. C. Smith skriver i sin be- skrivelse af Tryssil: i P—Gjerne træffes RenSdyrene i Flokketal at Streife om i Fjel- dene. I gamle Dage var en Flok af 2 til 3()O Dyr ikke Saa sjeldent et Syn paa de store og øde Fjelde imellem dette Sogn og Naboe-Riget: men i vore Dage agtes det temmelig rart at træffe nogle Snese i Tallet. Neppe eet Rensdyr mod Hundre(le skydes nu i Sognet. Disse Egne vare i gamle Dage Rensdyrets Hjem; sjelden besøgte man Fjeldene uden at øjne talrige FlOkke af disse vakre Dyr. Mange 8nese Læs tilfrøsne Dyr førtes paa Markederne og tilvejebragte s