Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/474

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG. 463 Driften strækker sig fra begyndelsen af mai til midten af juli. Til fyring af lokomobiler er torven udmærket. Til fyring af et lokomobil under tærskningen trænges l 0OO stykker torv pr. dag. l m.3 er lig 760 stykker torv. Det er især almenningsbestyrelserne, som i Hedemarken fogderi har fremmet udnyttelsen af myrerne til brændtorv. I Vinger og Odalen er der ogsaa endel brændtorvmyrer, men de udnyttes kun lidet. I Søudre Odalen stikker enkelte gaarde lidt torv. I Solør er der flere steder svære myrer. Af Rønaasmyren i Grue tilvirkes god brændtorv af Grue torvfabrik. Ved Gles- myren i Vaaler er der paatænkt anlæg af en brændtorvfabrik, naar Flisen— Elverumbanen bliver bygget. I Østerdalen er brændtorv saa godt som ikke benyttet; der stikkes lidt i Kvikne. Torvstrø tilvirkes nu paa flere steder, saaledes i Ringsaker af den nævnte Kataugemyr og af Rolstadmyren eller Sandermyren i Brandval. I Tolgen er oprettet i l897 en liden torvstrøfabrik til inden- bygds forbrug. Det er et billigt anlæg med en rivemaskine med sold, indsat paa en gammel sag og drevet med vandkraft. Aktieeierne besørger arbeidet med torvens stikning, kjøring og rivningen. Strøet presses ikke, men fragtes til forbrugsstedet i større kurve eller kasser. Paa denne maade har man med lidet udlæg skaffet et værdifuldt strø— og gjødselblandingsmiddel. I Stor-Elvedalen er der ogsaa et torvstrølag, og et lignende lag er der paa Tønset. Torven stikkes om høsten og lægges fladt udover myren. Stykkerne faar en passende størrelse, nemlig ca. 8 )( 25 )( 3O cm. Om vaaren, naar torven er blevet nogenlunde tør paa den side, som vender op, reises den paa kant, to og to mod hinanden med en tredje lagt ovenpaa, alle med den side ud, som om vinteren har vent ned mod myren. Er veiret heldigt, trænger torven kun kort tid for at blive fuldstændig tør, hvorpaa den bringes under tag i smaa bordhytter, hvor den hentes efterhvert, som det tiltrænges. I Stor-Elvedalen har man sat op en større rivemaskine for vandkraft Myrernes forekomst er omtalt i de enkelte herredersWbeskrivelse. Mange steder er der dyrket land paa undergrund af myr-. Myrernes dyrkning kan først drives med større fordel ved anvendelse af de kunstige gjødningsstoffe. Ved den gamle metode brugtes havredyrkning aar efter aar; derved blev det vanskeligt at bekjæmpe myrernes farlige fiende, ngræsset. Man fik dog høie l1avreavlinger i gunstige aar.