Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/455

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

444 HEDEMARKENS A1æ1T. brugsdistrikter; deres betydning for herrederne er derfor iøine- faldende. þlZ2lt(’)l7lí7lg(’)“)2(’S’ areal angives af 1S‘(?heen saaledes: . Pr. brugs- Brugs— O Aarlig for— ] . Almenningen d i b1—ret— hrug. P beremget“ ’ I tigede. ’ i 1n.3 F ’ I l Hektar. m.8 F n r l l Ringsaker og Nes ....; 36:3OO l l 5OO l 7 471 i S 56O i 24.s l 5.1 Vang ...... . .l 19 44o mo som mase + aas 13.v Loiten . . . . . 14000 I 4liO 1924 9524:30.1l 20.—1 Romedal . . . .; 12 o00 — 4;38 N 219Ö 1O 96Ö 26.:. a-1.x s1l1111gc .... . . 12 ooo þ mo ] 4003— 7183 l 24,1ä 14.1 s11111. . . . ] sa no slaa 20 saa:3:3792 V Af disse almenninger har herrederne erhvervet en — Vang almenning — af den danske stat, to — Løiten og Stange almen- ninger — er kjøbt af privatmænd, medens to — Ringsaker og Romedal almenninger — er erhvervede ved udskiftning paa grund- lag af almuens brugsret. RíIlg-8‘(ldV(’)‘ alm(*maing. En del af denne kaldes i gamle doku- menter «Kongens almenning, hvorfra tømmer udflødes», i Rosen- kra11tZ’s matrikul af 1680 er den ansat til en skyld af 1O lpd. tunge Det heder om sam111e: x11 Almenningen er næsten udhuggen, saa at almuen deri neppe kan faa saameget„ som den til byg- ningstømmer og Spontag kan behøve-) “ I 1726 solgtes denne almenning for 20()O rigsdaler; men bønderne klagede til kongen over salget, og skjodet blev i 1729 tilbagekaldt Den anden del, «l)ygdealmenningen», der vel nærmest er he- nyttet af de brugsberettigede, er ligeledes ansat i en skyld af 1O lpd. tunge i l726. Ved auktion l2te februar 18l1 skulde Ringsaker og Nes almenning sælges, dog saaledes at Nes og Ringsaker gaardbrugere og pladsbesid(lere beholdt brugsret i skogen samt hav-ning O. S. v. som fra gammel tid. Enkelte af Vangs almue havde fra gammel tid sæter og havnegang paa Nes og Ringsaker almennings grund (Aaker gaard, Viker m. fl.*1, og disse rettigheder forbeholdtes Noget kjob kom imidlertid ikke ista-nd. I 1811 solgtes almenni11gen til professor I’ihl, saaledes at almuens brugsret Skulde udskiftes. De brugsberettigedc lik den strækning, der nu benævnes bygdeal111enningen, medens de i den Pil11ske almenning liggende sætre fremdeles fik sit trævirke Sammesteds, idet denne stræk-